Nieuws

Veelgestelde vragen

  • Wanneer mag ik een tropenrooster instellen?

    In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel geldt dat de temperatuur geen gevaar mag opleveren voor de gezondheid van leraren en leerlingen. Het schoolbestuur moet ervoor zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Personeel en (ouders van) leerlingen kunnen een beroep doen op de Arbowet. Het schoolbestuur kan zelf een tropenrooster instellen bij extreem warm zomerweer. Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet de school wel halen (verplichte onderwijstijd).
    Bij hoge temperaturen kan een school maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een tropenrooster instellen met kortere lesuren of lesdagen. De school moet de ouders informeren over een tropenrooster. Hebben de ouders geen opvang voor hun kinderen? Dan moet de school een alternatief programma (opvang) aanbieden tijdens de uren waarop de lessen vervallen.

    Meer informatie op arbocataloguspo.nl