Lees ook

 • Beëindiging levensloopregeling heeft gevolgen voor pensioenopbouw

  De levensloopregeling eindigt op 1 november, dat is twee maanden eerder dan gepland. Dat kan gevolgen hebben voor de pensioenopbouw van de werknemers, die in de maanden november en december nog van het verlof gebruikmaken. Het ABP geeft aan dat voor werknemers die ook na 1 november nog met verlof zijn, het levensloopverlof in de maanden november en december 2021 gezien wordt als regulier onbetaald verlof. Dit heeft gevolgen voor de pensioenopbouw. Dit geldt voor de volgende...

 • Fiscale mogelijkheden levensloopregeling stoppen per 1 november 2021

  De levensloopregeling wordt formeel per 31 december 2021 beëindigd. Deelnemers aan deze regeling kunnen nog tot en met 31 oktober 2021 een deel van hun inkomen sparen. Dit spaargeld kunnen zij gebruiken om bijvoorbeeld een aantal maanden verlof te nemen. Tot 1 november 2021 kunnen zij hun levenslooptegoed nog voor verlof gebruiken of omzetten in pensioen. Door een wijziging in de belastingwetgeving eindigt de levensloopregeling op 1 november 2021, dat is 2 maanden eerder dan gepland. Vanaf...

 • Levensloopregeling loopt tot 1 januari 2022

  Staatsecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op 5 november 2020 gereageerd op vragen met betrekking tot de levensloopregeling.De levensloopregeling is sinds 1 januari 2012 niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers geldt overgangsrecht. Als de door hen opgebouwde aanspraken in de levensloopregeling op 31 december 2011 een waarde in het economische verkeer hadden van 3.000 euro of meer, hadden zij de keuze om hun levensloopregeling voort te zetten of daarmee te...

Al het nieuws over levensloop en fpu

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Kan er nog gebruik gemaakt worden van de levensloopregeling?

  In artikel 8.21 CAO PO 2019 – 2020 is het volgende over de levensloopregeling opgenomen.

  1. Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling vervallen en geldt de overgangsregeling levensloopregeling.
   De werknemer die onder de overgangsregeling levensloopregeling valt, kan gebruik blijven maken van de levensloopregeling, zoals bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964, hoofdstuk IIC en de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Stb. 2005, 115).
  2. Voor het primair onderwijs wordt de regeling uitgevoerd conform het uitvoerings-reglement levensloopregeling primair onderwijs, zoals vermeld in bijlage X van de cao.
  3. De uitkering van 0,8% van het salaris, de uitlooptoeslag en het schaaluitloopbedrag, ten behoeve van levensloop wordt maandelijks door de werkgever aan de werknemer uitgekeerd.

  LET OP: Van de levensloopregeling kan nog gebruik gemaakt worden tot 1 november 2021.

  Voor de fiscale gevolgen wordt verwezen naar https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-levensloopregeling.html