Lees ook

  • Platform ‘Active Aging’ gelanceerd

    Het nieuwe digitale `Platform Active Aging´ is sinds eind juni online: een startpunt voor informatie over bijvoorbeeld vitaliteitsmanagement, duurzame inzetbaarheid en leeftijdsfasegericht personeelsbeleid binnen overheid en onderwijs.Het platform is er voor iedereen die...

  • Verhoging pensioenleeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020

    De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel `Verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar´.Het voorstel houdt in dat de AOW-leeftijd in 2020 wordt verhoogd van 65 naar 66 jaar. De fiscale facilitering van het aanvullend pensioen (Witteveenkader) wordt vanaf ...

  • Motie aangenomen voor afbouw BAPO

    De Tweede Kamer stemde eind april in met de motie Elias (VVD) om de BAPO-regeling af te bouwen. Alleen GroenLinks, SP, de Partij voor de Dieren en de PVV stemden tegen. Daarmee lijkt de Tweede Kamer een regeling die is bedoeld om senioren in staat te stellen langer te...

Al het nieuws over leeftijdbewust pensioenbeleid