Lees ook

  • Staat van het Onderwijs rept weinig over schoolleiders

    Hoewel de Staat van het Onderwijs uitgebreid ingaat op de stand van zaken rondom de huidige kwaliteit van het onderwijs, komt de informatie over (de rol van) schoolleiders er bekaaid vanaf. Wel wordt aangestipt dat het schoolleiderstekort procentueel groter is dan het lerarentekort. Ook lees je tussen de regels door wat de cruciale rol is van schoolleiders, maar jammer genoeg wordt dit weinig expliciet gemaakt. Een robuuste basis, eerlijke kansen en goed toegeruste leraren: het vraagt iets...

  • Hoe staat het met de schoolleider?

    Wat zijn de belangrijkste trends en kansen uit de Staat van de Schoolleider? Hoe verbind je die aan thema’s uit de Staat van het Onderwijs? Wil je daarover in gesprek met collega’s, kom dan naar de workshop van de Staat van de Schoolleider op het congres van de Onderwijsinspectie, de Staat van het Onderwijs, op woensdag 10 mei in DeFabrique in Utrecht. In samenwerking met schoolleiders uit het po en vo organiseren de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de VO-raad...

  • Opbrengsten werkconferentie Staat van het Onderwijs 2022 

    Op 11 mei jl. vond de werkconferentie Staat van het Onderwijs 2022 plaats. Tussen 13 april en 11 mei kon het onderwijsveld onderling in gesprek gaan over oplossingsrichtingen voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden  (de Onderwijsestafette). Deze draaide om het bespreken van oplossingen en oplossingsrichtingen voor de thema’s Kansengelijkheid en Basisvaardigheden. Om de opbrengsten van de conferentie breder bekend te maken dan alleen bij de conferentiedeelnemers heeft de...

Al het nieuws over staat van het onderwijs