Sectorplan PO

Nieuws

  • Samenwerking in regionale transfercentra loont

  • 227 fte jonge leerkrachten aan het werk via regeling Jong & Oud

  • Slotconferentie sectorplan PO over regionale samenwerking

  • ​Minister Asscher akkoord met sectorplan duurzame inzetbaarheid en professionalisering