Lees ook

  • Handreiking schoolplan biedt ruimte aan scholen

    OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben in een beknopte handreiking op een rij gezet welke ruimte er is bij de opzet en de vormgeving van het schoolplan. De digitale brochure 'Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid' kan helpen om – samen met je team – te bekijken welke aanpak voor het schoolplan past bij je school en team. Ten minste een keer per vier jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school...

  • Wat betekent het nieuwe schoolplan voor mijn school?

      Naar aanleiding van vragen over de verandering van de voorschriften voor een nieuw schoolplan legt de AVS Helpdesk uit welke wijzigingen dat zijn en hoe je hieraan als directeur, samen met je team, vorm kunt geven.   Sinds 1 augustus 2017 is het vernieuwde toezicht door de onderwijsinspectie ingevoerd. Hierin zijn ook de voorschriften voor het schoolplan veranderd. In het onderzoekskader 2017 wordt een helder onderscheid gemaakt in basiskwaliteit – die verankerd is in de wet – en de...