Schoolleidersregister PO

Nieuws

Al het nieuws over schoolleidersregister po

Veelgestelde vragen

 • Hoe gaat (her)registreren in het Schoolleidersregister PO in z’n werk?

  Als u als directeur of adjunct-directeur werkzaam bent in het primair onderwijs, dan bent u sinds 1 februari 2013 verplicht om u in te schrijven en daarmee te registreren in het Schoolleidersregister PO. Bent u later in een van de genoemde functies begonnen, dan heeft u nog tot uiterlijk 1 januari 2018 de tijd om u te registreren.

  Registratie
  Door u te registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO) toont u aan dat u beschikt over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po (www.schoolleidersregisterpo.nl/ registreren/beroepsstandaard). De beroepsstandaard wordt bepaald door de beroepsgroep zelf, vertegenwoordigd in het Schoolleidersregister PO.

  Herregistratie
  Eenmaal geregistreerd blijft u werken aan uw professionele ontwikkeling. Zo werkt u iedere vier jaar toe naar herregistratie.

  Hoe?
  Vanuit cao-afspraken is registreren voor alle directieleden verplicht. U heeft tot 1 januari 2018 de tijd om aan de registratiecriteria te voldoen door aan te tonen dat u beschikt over de basiskwalificaties. Dat kan op een van de volgende manieren:
  • met een afgeronde gecertificeerde schoolleidersopleiding
  • met een positief doorlopen gecertificeerd toetsingsassessment
  • met een positief doorlopen EVC-procedure
  • met individuele diplomawaardering
  • met aspirant-registratie voor beginnende directeuren

  Aanvragen
  Voldoet u aan de registratiecriteria? Staat uw opleiding, assessment-, EVC- of IDW-aanbieder in het register? Dan kunt u deze als kwalificatie selecteren. U moet hier wel een bewijsstuk (diploma of certificaat) aan toevoegen. Vervolgens kunt u uw registratie als RDO of RADO aanvragen.
  Heeft u opleidingen gevolgd die niet in het register zijn opgenomen maar die samen wel laten zien dat u aan de basiskwalificaties voldoet? Dan kunt u uw diploma’s laten waarderen. U motiveert hoe de door u gevolgde opleidingen aansluiten bij de beroepsstandaard en bespreekt dat met een deskundige.

  Scholingsaanbod
  Het Schoolleidersregister PO heeft de gecertificeerde schoolleidersopleidingen (registratie) geplaatst op www.schoolleidersregisterpo.nl/registreren/schoolleidersopleidingen. Op www.professionaliseringsaanbod.nl kunt u zoeken in het volledige gecertificeerde professionaliseringsaanbod (ook voor herregistratie). Het specifieke scholingsaanbod van het AVS Centrum Educatief Leiderschap is te vinden op www.avs.nl/professionalisering. Controleer voordat u scholing gaat volgen eerst of deze in het register is opgenomen als u het wilt gebruiken voor (her)registratie.

  Bezwaar
  Als er een verschil van mening ontstaat over registratie of professionalisering is er de regeling voor bezwaar en beroep. Een schoolleider die zich niet via een van de vier mogelijkheden kan registreren, kan de commissie registratie in een brief om een registratiebesluit vragen. Een voorbeeld van deze werkwijze staat op www.youtube.com/watch?v=vPB4uPmsfR Als de commissie besluit niet te registreren, kan bij de commissie bezwaar worden gemaakt. Tegen een besluit op bezwaar van de commissie kan in beroep gegaan worden bij de Stichting Onderwijsgeschillen, zie https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/ commissie-van-beroep-schoolleidersregister-po