Lees ook

  • Beleidsregels onderzoekskaders 2021 vastgesteld

    Op 28 juli 2021 hebben de demissionaire ministers Slob en Van Engelshoven de Beleidsregels onderzoekskaders 2021 gepubliceerd.De Beleidsregels onderzoekkaders 2021 zijn de opvolger van de Beleidsregels onderzoekkaders 2017. Laatstgenoemde regeling is ingetrokken. De veranderingen ten opzichte van 2017: de aanpassingen in de onderzoekskaders 2021 moeten helpen om het toezicht beter uit te voeren om zo de in 2017 ingezette richting verder te verstevigen. Het gaat hierbij om de...

  • Een beroepsstandaard voor alle toezichthouders in onderwijs en kinderopvang

    Op 1 december 2020 heeft de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK hun eindrapport gepresenteerd en overhandigd aan minister Slob. Het advies: een beroepsstandaard voor alle toezichthouders in de kinderopvang en het onderwijs. De veelgehoorde vraag van schoolbestuur en -leiders is: wie beoordeelt de RvT? De beroepsstandaard Code Goed Toezicht is hierbij een eerste stap. De kwaliteitscommissie adviseert om op basis van een Code Goed Toezicht, die onderdeel is van het brede advies, de...

  • Veranderend toezicht

    De manier waarop de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt is vanaf 1 augustus 2017 veranderd. Een publicatie hierover kon uiteraard niet uitblijven: ‘Veranderend toezicht. Werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie’. Een aanrader voor schoolleiders. De uitgave geeft een goed inzicht in de wet- en regelgeving omtrent het nieuwe toezicht van de onderwijsinspectie, en behandelt daarnaast ook de dilemma’s en het soms gemiste vertrouwen dat ontstaan is tussen de...

Al het nieuws over onderwijstoezicht