Lees ook

 • Onderwijsakkoord vraagt om gezamenlijkheid

  Onderwijsakkoord vraagt om gezamenlijkheid

  AVS geeft geen steun aan het standpunt van AOb, CNV, FNV en FvOv om nu al een voorschot te nemen op de uitkomst van een discussie over het CAO stelsel die nog moet gaan plaatsvinden. Het belang van schooldirecteuren is daar niet bij gediend. Zoals afgesproken in het Onderwijsakkoord dienen wijzigingen van het stelsel niet aan de cao tafel maar eerst op bestuurlijk niveau besproken te worden met alle betrokken partijen. Die stap is nu overgeslagen. AVS heeft, net als alle andere partijen,...

 • Wet modernisering onderwijstijd aangenomen door Eerste Kamer

  De Eerste Kamer heeft onlangs de wet modernisering onderwijstijd als hamerstuk aangenomen. Vanaf 1 augustus 2015 geldt er voor vo-scholen een urennorm voor de hele schoolloopbaan in plaats van per leerjaar. De wet modernisering onderwijstijd sluit aan op de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Onderwijsakkoord. De wet maakt een einde aan de slepende discussie over de 1040-urennorm. Vanaf 1 augustus, als de wet in werking treedt, kunnen vo-scholen zelf kiezen hoe zij hun...

 • Akkoord kabinet en primair onderwijs

  Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen de komende jaren een enorme kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen worden sneller herkend en meer uitgedaagd en leraren worden hoger opgeleid. Het kabinet en de PO-Raad hebben op 14 juli afspraken gemaakt hoe de sector de komende jaren nieuwe stappen zet om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Hiermee is in totaal jaarlijks tot 444 miljoen gemoeid, waarvan tot...

Al het nieuws over nationaal onderwijsakkoord