Jaartaak

Nieuws

Veelgestelde vragen

 • Heeft AVS nog een rekenprogramma Jaartaak beschikbaar?

  Voor elk schooljaar maakte de AVS een Excel-rekenprogramma voor de formatieberekening op basis van de cao-afspraken; eerst onder de benaming ‘Rekenprogramma normjaartaak’ en sinds de invoering van de CAO PO 2014 – 2015 ‘Rekenprogramma Jaartaak’.

  Dit programma is per 1 mei 2018 overgenomen door Axilium (voorheen WebIT B.V.).
   
  In Axilium heeft de AVS een partner gevonden om het rekenprogramma verder te ontwikkelen en het webbased te maken. AVS heeft tijdens de ontwikkeling van de software een ondersteunende rol gespeeld voor wat betreft de juistheid van de gegevens. Na een jaar ‘proefdraaien’ met het softwareprogramma is het programma nu beschikbaar.
  Er zijn kosten verbonden aan het programma. AVS-leden krijgen wel korting.

  Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.jaartaakplanner.nl of stuur een mail aan info@jaartaakplanner.nl
  De aanmelding is onder andere van belang voor het verkrijgen van een inlognummer.

 • Jaartaak – Toelichting rekentool (januari 2018)

  Downloads

  Toelichting rekentool jaartaak (februari 2018)(pdf)

 • Jaartaak Rekenprogramma

  Downloads

  Rekenprogramma JaartaakPlanner(pdf)

 • Hoe maak ik de jaartaak vanuit de CAO PO 2014/2015 in het nieuwe schooljaar inzichtelijk voor mijn team?
  In die nieuwe CAO PO 2014 –2015 is het begrip jaartaak geïntroduceerd (voorheen normjaartaak). Maar is die jaartaak wel zo nieuw? Anders is deze zeker!
   
  De jaartaak bestaat uit de volgende vier componenten:
  • lesgevende taken
  • voor- en nawerk bij lesgeven (opslagfactor)
  • overige taken (schooltaken in het kader van taakbeleid)
  • professionaliseringsuren
  Afhankelijk van de keuze voor het basis- of overlegmodel (zie Vraag van de maand Kader Primair 7, maart 2015) dienen de componenten lesgeven en voor- en nawerk verder ingevuld te worden. Om de jaartaak inzichtelijk te maken heeft AVS een jaartaakinstrument voor schoolleiders ontwikkeld. Het instrument biedt alle mogelijkheden om de jaartaak voor elk personeelslid (directie, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel) op hoofdlijnen te berekenen en inzichtelijk te maken. Het geeft de schoolleider een totaaloverzicht van en voor het hele team. Indien gewenst kan het hele jaarrooster handmatig voor elk teamlid worden ingevuld. Het jaartaakinstrument is gratis te downloaden via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (hulpmiddelen en instrumenten, Rekenprogramma Jaartaak 2014-2015).

  E-college CAO PO
  Meer weten over de CAO PO 2014-2015? De AVS heeft een E-college gemaakt in samenwerking met TeachersChannel, waarin deze cao in vogelvlucht (ongeveer een kwartier) nader wordt toegelicht. Dit college is te vinden op https://teacherschannel.nl/e-college-cao-po.

  Het ABC van de CAO PO
  De AVS Helpdesk heeft een ABC-wegwijzer gemaakt voor de CAO PO 2014-2015. Per onderwerp gerangschikt, op alfabet, om eenvoudiger het juiste item te vinden. Een handzaam boekje, dat bedoeld is als een leidraad voor de regelgeving. Kijk op www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (publicaties).