Lees ook

  • Afschaffing fusietoets verworpen door Eerste Kamer

    De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs verworpen. De AVS betreurt dit. De partijen waren verdeeld: Forum voor Democratie (FvD), de PVV, GroenLinks, SP, PvdA, de Partij voor de Dieren (PvdD), de Fractie-Otten en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) stemden tegen. De fracties van de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden, samen met 50PLUS en SGP, voor het afschaffen van de fusietoets in het primair en voortgezet...

  • Fusietoets afgeschaft

    De Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs is door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel regelt dat er geen fusietoets meer plaatsvindt op fusies in het funderend onderwijs. Het geeft schoolbesturen meer ruimte om de lokale samenwerking op te zoeken en gezamenlijk in de regio een toekomstbestendig onderwijsaanbod te realiseren. De vergaande samenwerking tussen schoolbesturen is in sommige situaties noodzakelijk...

  • Schaalvergroting als schijnoplossing

    Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Peter Kwint, woordvoerder Onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer.   Waar er traditioneel in de zomerperiode weinig onderwijsnieuws is, was dat deze zomer niet het geval. Het lerarentekort, actieaankondigingen en natuurlijk VMBO Maastricht hielden ons bezig. De hele zomer is de Kamer op de hoogte gehouden over de afloop van de gigantische bende die rondom de examens op...

Al het nieuws over fusietoets