Lees ook

  • Waarom… Bildung?

    In de leergang Bildung voor schoolleiders van het AVS Centrum Educatief Leiderschap in samenwerking met de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) staat het handen en voeten kunnen geven aan het brede – persoonlijke, maatschappelijke en culturele – vormingsideaal centraal. Waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen hand in hand gaan. Een ‘reis’ van zes korte weekenden op het landgoed van ISVW, die voor een ieder anders verloopt, blijkt uit de ervaringen van...

  • Bildung voor schoolleiders en Persoonlijk leiderschap

    Deelnemers die het afgelopen half jaar de eerste lichting van de leergangen Persoonlijk leiderschap of Bildung voor schoolleiders volgden, vertellen over hun ervaringen. ‘Anders dan andere opleidingen’ Anita van Oosten, intern begeleider Prinses Margrietschool in Utrecht volgde de leergang Bildung voor schoolleiders: “Alleen kijken naar resultaten is beperkt. Daarom verdient bildung, tegenhanger van het rendementsdenken, meer aandacht in het onderwijs. Socialisatie en persoonsvorming...

  • Jongeren en studenten pleiten samen voor ‘bildung’ in het onderwijs

    Diverse jongeren- en studentenorganisaties bieden dinsdag 31 mei om 14:45 de Tweede Kamer een manifest aan waarin wordt opgeroepen voor bildung (‘vorming’) in het onderwijs. Deze roep om een eigentijdse bildung komt voort uit de constatering dat er te weinig aandacht en waardering is voor de ontwikkeling van het individu. Met bildung wordt een persoonlijke, brede, betrokken en bewuste vorming bedoeld. Het onderwijs in Nederland geeft te weinig aandacht aan de ontwikkeling van het individu...