Lees ook

  • Eén brancheorganisatie voor funderend onderwijs nog ver weg

    De vorming van een brancheorganisatie voor het funderend onderwijs is nog ver weg, blijkt uit het onafhankelijke rapport ‘Eindverslag advisering verkenning vorming brancheorganisatie funderend onderwijs’ van Ron Bormans, opgesteld op verzoek van de betrokken organisaties. Wel worden een aantal ‘betekenisvolle’ stappen voorgesteld. De betrokken organisaties zijn de PO-Raad, de VO-raad, de AVS en de vroegere besturenorganisaties die zich nu als profielorganisaties presenteren....

  • Eén organisatie voor bestuur en management in verkennende fase

    De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), PO-raad, VO-raad en de vroegere besturenorganisaties zijn in gesprek om te kijken of ze gezamenlijk één organisatie voor bestuur en management kunnen inrichten voor het funderend onderwijs. Voor de AVS is het van belang dat de invloed van (bovenschoolse) schoolleiders op het sectorale beleid in een dergelijke organisatie goed wordt verankerd. Ook vindt de AVS het belangrijk dat een dergelijke organisatie een op de vraag van leden afgestemde...

  • SCP: ‘Sectoralisering zet samenhang binnen onderwijsstelsel onder druk’

    De sectoralisering van het onderwijsbeleid zet de samenhang binnen het onderwijsstelsel onder druk, blijkt uit een studie van het SCP door Ria Bronneman-Helmers. "Het leidt tot aansluitingsproblemen en tot het doorschuiven van verantwoordelijkheden tussen onderwijssectoren. Ondanks diverse maatregelen om de aansluitingsproblemen te verminderen, zoals de referentieniveaus voor rekenen en taal, is van een sectoroverstijgende visie op het onderwijsstelsel geen sprake." Sinds de eeuwwisseling...

Al het nieuws over sectororganisatie