Lees ook

  • Overheidsmaatregelen regeldruk beperkt bekend

    De Regeldrukagenda en de concrete maatregelen die daaruit voortkomen, zijn beperkt bekend in het po, vo en mbo. Toch is in al deze sectoren wel veel meer aandacht gekomen voor interne regeldruk. Dit blijkt uit onderzoek door Regioplan in opdracht van het ministerie van OCW. In een digitale enquête onder bestuurders, directieleden/locatieleiders en leden van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (po/vo) werd geïnventariseerd hoe de regeldruk zich de afgelopen jaren heeft...

  • Regeldruk door administratieve verplichtingen

    Werkdruk is een serieus probleem in het onderwijs. Belangrijke oorzaken zijn regeldruk en registratieverplichtingen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Regeldruk in het primair onderwijs’ dat Regioplan heeft uitgevoerd in opdracht van de Werkgroep Regeldrukagenda en het ministerie van OCW.   Meer dan de helft van de meldingen van schoolleiders gaat over beleid en verantwoording. Als voorbeelden worden genoemd: schoolplannen, schoolgids en jaarverslagen. Maar ook registraties rond Passend...

  • Scholen gezocht voor Operatie Regels Ruimen

    Onnodig papierwerk kan afbreuk doen aan het werkplezier van leraren, schoolleiders en bestuurders. Een team van experts gaat scholen helpen om prioriteiten te stellen. Tijdens het programma Operatie Regels Ruimen van het ministerie van OCW wordt op een aantal voorbeeldscholen gesneden in zelfopgelegde regels. Staatssecretaris Dekker zoekt scholen met lef die een metamorfose aandurven.   Op sommige scholen voelt men zich vaak overstelpt met taken, regels en opdrachten van scholen, besturen en...

Al het nieuws over regeldruk