Lees ook

 • Aanvragen lerarenbeurs 2022-2023 vanaf 1 april

  Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van1 april 18:00 uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022 de lerarenbeurs aanvragen via Mijn DUO. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.  De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het studiejaar 2022-2023. Daarnaast kan de werkgever subsidie...

 • Lerarenbeurs met een jaar verlengd

  De Lerarenbeurs wordt met een jaar verlengd. Ook is er een nieuwe voorrangsregeling voor afgewezen aanvragers uit 2021. Dat maken de nieuwe onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf bekend in een brief aan de Tweede Kamer. In het schooljaar 2022-2023 is in totaal 76.586.000 euro beschikbaar. Daarvan is 22.764.000 euro bestemd voor leraren in het primair onderwijs en 32.378.000 euro voor leraren in het voortgezet onderwijs. De Lerarenbeurs zou, zonder deze verlenging, op 1...

 • Eerder afgewezen aanvragen Lerarenbeurs toch toegewezen

  In hun berichtgeving maken de demissionaire ministers Slob en Van Engelshoven op 21 juli 2021 bekend dat eerder afgewezen aanvragen voor de Lerarenbeurs alsnog zijn toegewezen. In de ’Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs in verband met de toevoeging van een aanvullend subsidieplafond voor het studiejaar 2021–2022 voor leraren wiens aanvraag in 2021 eerder werd afgewezen’ maken zij dat bekend. Op 30 juni 2021 zijn de subsidies verstrekt op grond van de...

Al het nieuws over lerarenbeurs

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Hoe is de Lerarenbeurs geregeld?

  Informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Lerarenbeurs, welke opleidingen hiervoor in aanmerking komen en hoe aanvragen kunnen worden ingediend zijn te vinden op https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/