Lees ook

  • Nieuwe regeling: voorkomen onnodig zittenblijven

    De subsidieregeling Lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs heeft een vervolg gekregen. Deze nieuwe regeling Voorkomen onnodig zittenblijven heeft als doel om het voorkomen van onnodig zittenblijven te borgen in de cultuur, het beleid en de praktijk van scholen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor zomerscholen en andere programma’s, maar alleen als er daarnaast structurele maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen kunnen ook worden gesubsidieerd als er geen zomerschool...

  • Subsidie om onnodig zittenblijven in het vo te voorkomen

    Sinds 2015 stelt het ministerie van OCW jaarlijks 9 miljoen euro subsidie beschikbaar aan vo-scholen om onnodig zittenblijven te voorkomen. Tussen 10 maart en 1 mei kan voor het jaar 2021 opnieuw subsidie worden aangevraagd bij DUS-I. Er kan subsidie worden aangevraagd voor lente- en zomerscholen en andere programma’s, maar alleen als er daarnaast structurele maatregelen worden getroffen om zittenblijven duurzaam en structureel te voorkomen. Deze maatregelen kunnen ook worden...

  • Meer leerlingen gaan over vanwege coronacrisis

    Door de coronacrisis daalt het aantal zittenblijvers op middelbare scholen. Leerlingen krijgen dit jaar op veel scholen het voordeel van de twijfel. Ook krijgen leerlingen en ouders op veel scholen een zwaardere stem in het besluitproces. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs grote schoolbesturen die samen ruim honderd middelbare scholen onder hun hoede hebben. Omdat scholieren veel minder op school waren en soms minder toetsen en opdrachten hebben gemaakt, hebben leraren minder...

Al het nieuws over zittenblijven