De leerlingenzorg in het samenwerkingsverband WSNS kan altijd beter en daarbij helpt het verbeterproject Weer Samen Naar School Plus. WSNS+ is een overeenkomst tussen het ministerie en diverse onderwijsorganisaties. Sinds 2002 is de AVS vertegenwoordigd in de landelijke stuurgroep WSNS+. De stuurgroep werkt op basis van een aantal met het ministerie afgesproken, meetbare doelstellingen, gekoppeld aan de standaarden van de inspectie. De doelstellingen zijn gericht op het verbeteren van de zorgkwaliteit van het (speciaal) basisonderwijs en geoperationaliseerd in het activiteitenplan 2004/2006. Oorspronkelijk zou het WSNS plusproject aflopen in augustus 2004. De minister heeft dit contract met twee jaar verlengd, tot 1 augustus 2006. In die periode moet WSNS Plus in ieder geval op twee thema’s ondersteuning bieden:   het verbeteren van de kwaliteit van leerlingenzorg in basisonderwijs en speciaal basisonderwijs en het verbeteren van de afstemming tussen WSNS Plus, GOA, vmbo, Jeugdzorg en lgf. Contactpersoon van de AVS voor WSNS+ zijn: Roelf Willemstein Wil Jaegers, deelprojectleider SBO, w.jaegers@wxs.nl

Lees ook

  • Publicatie zorg voor kinderen met ADHD

    De publicatie Naar betere zorg voor kinderen met ADHD, regionale samenwerking tussen onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg doet verslag van de resultaten van een praktijkstudie van het LCOJ. De studie onderzocht veelbelovende initiatieven die de zorgverlening voor kinderen met ADHD, hun ouders en leerkrachten in het basisonderwijs verbeteren. De publicatie beschrijft initiatieven in de regio’s Rotterdam, Maastricht, Delft en Lelystad. De werkwijze in de regio Delfland wordt uitgebreider...