De leerlingenzorg in het samenwerkingsverband WSNS kan altijd beter en daarbij helpt het verbeterproject Weer Samen Naar School Plus. WSNS+ is een overeenkomst tussen het ministerie en diverse onderwijsorganisaties. Sinds 2002 is de AVS vertegenwoordigd in de landelijke stuurgroep WSNS+. De stuurgroep werkt op basis van een aantal met het ministerie afgesproken, meetbare doelstellingen, gekoppeld aan de standaarden van de inspectie. De doelstellingen zijn gericht op het verbeteren van de zorgkwaliteit van het (speciaal) basisonderwijs en geoperationaliseerd in het activiteitenplan 2004/2006. Oorspronkelijk zou het WSNS plusproject aflopen in augustus 2004. De minister heeft dit contract met twee jaar verlengd, tot 1 augustus 2006. In die periode moet WSNS Plus in ieder geval op twee thema’s ondersteuning bieden:   het verbeteren van de kwaliteit van leerlingenzorg in basisonderwijs en speciaal basisonderwijs en het verbeteren van de afstemming tussen WSNS Plus, GOA, vmbo, Jeugdzorg en lgf. Contactpersoon van de AVS voor WSNS+ zijn: Roelf Willemstein Wil Jaegers, deelprojectleider SBO, w.jaegers@wxs.nl

Lees ook

  • Derde deel handreiking ‘Wsns-oab in samenhang’ verschenen

    In de reeks handreikingen die de samenhang tussen Weer samen naar school (Wsns) en het onderwijsachterstandenbeleid (oab) in de school weergeven, is onlangs het derde deel Taken verdelen verschenen.De handreiking gaat in op de verschillende verant-woordelijkheden en...

  • Zorg voor leerlingen centraal

    In het activiteitenplan draait het om veranderingsprocessen in de regio, in samenwerkingsverbanden, en natuurlijk bij voorrang in scholen die zich richten op het versterken van de zorg. Een samenvatting van het Activiteitenplan WSNS Plus voor het schooljar 2005/2006.Download Samenvatting Activiteitenplan WSNS Zorg voor leerlingen...

  • Activiteitenplan WSNS Plus 2005-2006

    Het activiteitenplan WSNS Plus voor 2005/2006 is vastgesteld. Het bevat plannen voor het afrondingsjaar van het traject dat is gestart in 2002 en zich nog steeds richt op verbetering van de zorg in het primair onderwijs. Eén en ander betekent dat WSNS Plus niet allerlei nieuwe activiteiten zal opstarten,maar trajecten die in gang zijn gezet, wil implementeren en eventueel continueren.Van groot belang is de verbreding van allerlei resultaten en uitkomsten naar scholenen verbanden. In...

Al het nieuws over wsns+