Lees ook

  • Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald

    Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald (naar 22.948). Het totale percentage daalde van 1,8 naar 1,7 procent (1400 minder). Dat maakte minister Bussemaker op 21 februari bekend. In schooljaar 2001/2002 gingen nog zo’n 71.000 jongeren voortijdig van school. Inmiddels is dat aantal nu met ruim 48.000 geslonken naar 22.948 jongeren: zo’n tweederde minder. Vorig jaar heeft...

  • Aantal voortijdig schoolverlaters daalt

    Meer jongeren in het voortgezet onderwijs en mbo ronden met succes hun opleiding af. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet, daalde met 1970 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat maakte minister Jet Bussemaker van Onderwijs op 9 februari bekend tijdens een bezoek aan ROC Midden Nederland.   Minister Bussemaker is positief over de stijging van het aantal jongeren dat met een diploma van school komt. “Een goede toekomst begint gewoon met een diploma....

  • Flinke daling voortijdig schoolverlaters

    Steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs halen hun diploma. Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is afgelopen schooljaar fors gedaald naar 27.950 jongeren, meldt het ministerie van OCW op basis van voorlopige cijfers. Dit is een daling van 8.300 jongeren ten opzichte van schooljaar 2011/2012. Met deze daling komt de kabinetsdoelstelling van 25.000 vsv’ers in 2016 in zicht. Het voortgezet onderwijs, waar de uitval vorig jaar voor het...

Al het nieuws over voortijdig schoolverlaten