Lees ook

  • Praktijkgerichte examenprogramma’s nieuwe leerweg in concept klaar

    De komende jaren voegt het ministerie van OCW de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo samen tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. De eerste versies van de concept examenprogramma’s voor vijf van de praktijkgerichte programma’s zijn klaar. Vanaf schooljaar 2024-2025 verdwijnen de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo en komt hier een nieuwe leerweg voor in de plaats. In deze leerweg volgen alle leerlingen een...

  • Geen centraal examen voor beroepsgericht profielvak vmbo

    Beroepsgerichte profielvakken op het vmbo worden dit jaar afgesloten met een schoolexamen in plaats van een centraal examen. Leerlingen moeten hetzelfde kennen en kunnen, maar op deze manier kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen. Begin december wordt duidelijk of er meer maatregelen voor de eindexamens volgen, heeft minister Slob van Onderwijs aan de Tweede Kamer laten weten. Scholen kunnen het examenmateriaal gebruiken dat al gemaakt is voor het centraal...

  • VMBO-scholen willen examens schrappen

    Stichting Platforms Vmbo wil dit schooljaar de centrale praktijkexamens schrappen vanwege de vertragingen die zijn opgelopen tijdens de corona-lockdown. Dat meldt het AD. Vmbo-ers dreigen examens te moeten doen waar ze door corona niet op zijn toegerust. Leerlingen van de beroepsgerichte vmbo-opleidingen (basis en kader) hebben voor de zomervakantie zo’n dertien weken praktijklessen gemist. Hoewel ze soms een praktische opdracht kregen voor thuis, is het gros van de lesstof niet...

Al het nieuws over vmbo