Lees ook

  • Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs

    De pilot tweetalig primair onderwijs is verlengd tot en met schooljaar 2022/2023. Een bevoegd gezag kan bij Nuffic subsidie aanvragen voor de vervolgpilot. De Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs is een vervolg op de Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs uit 2014. Op grond van artikel 9, lid 13a, van de Wet op het primair onderwijs in samenhang met artikel 34.12 van het Besluit bekostiging WPO, kan ten hoogste 15 procent van het onderwijs worden gegeven in de...

  • Onderzoek tweetalig primair onderwijs

    Het Expertisecentrum Nederlands is op zoek naar basisscholen die mee willen werken aan een onderzoek naar tweetalig primair onderwijs (tpo). Het onderzoek start in het voorjaar van 2015, in opdracht van het ministerie van OCW en het Europees Platform. Doel van het onderzoek is aan te tonen of tpo al dan niet een succes is. Daarvoor willen de onderzoekers, wetenschappers van de universiteiten Nijmegen, Utrecht en Maastricht, een vergelijking maken met controlescholen die geen tpo Engels...

  • Pilot tweetalig onderwijs verlengd tot 1 oktober

    De inschrijfdatum voor scholen om mee te doen aan de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) is verschoven van 18 juli naar 1 oktober aanstaande. Er is nog plaats voor acht scholen die vanaf september 2015 kunnen meedoen met deze pilot van vier jaar.   Vanaf 1 augustus 2015 mogen basisscholen 15 procent van hun onderwijstijd in Engels, Duits of Frans lesgeven. Bij andere vakken, zoals geschiedenis, biologie of gym, mag Engels worden gebruikt als instructietaal. Staatssecretaris Dekker zal deze...

Al het nieuws over tweetalig primair onderwijs