Lees ook

  • Toptalenten vervelen zich minder op school

    Het aantal toptalenten dat zich op school zit te vervelen is in twee jaar bijna gehalveerd. Steeds meer scholen bieden onderwijs op maat aan voor hun talentvolle leerlingen. Zo kunnen leerlingen bij een vak waarin ze echt goed zijn examen doen op een hoger niveau en wordt de pilot ‘versneld VWO’ (in 5 jaar) uitgebreid. Dit zijn de eerste resultaten van het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs stuurde de voortgangsrapportage onlangs naar de Tweede...

  • Meer scholen aan de slag met versneld vwo

    Vanaf volgend schooljaar mogen 24 extra vo-scholen versneld vwo aanbieden aan toptalenten. Deze leerlingen doorlopen het vwo in vijf in plaats van zes jaar. Versneld vwo is een van de maatregelen uit het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018. Op dit moment volgen leerlingen op twee vo-scholen al versneld vwo, het Pallas Athene College en het Ludger College in Doetinchem. De eerste ervaringen zijn positief. De scholen werken aan een passend curriculum voor getalenteerde leerlingen, met aandacht...

  • ‘Cum laude’ op diploma beste vo-scholieren

    Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar de vermelding cum laude op hun diploma als ze gemiddeld een 8 of hoger halen. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker.   Hiermee krijgen toptalenten meer erkenning voor hun prestaties. Dekker: “Voor leerlingen is het ervaren van succes en beloning voor prestaties een enorme stimulans om zich te blijven ontwikkelen. Een derde van de Nederlandse leerlingen in het vo vindt dat ze te...

Al het nieuws over toptalenten