Lees ook

  • Onderwijsraad signaleert ‘doorgeschoten differentiatie’

    Met een integrale kijk op het onderwijsstelsel kunnen scholen beter inspelen op toekomstige veranderingen in de maatschappij. Dat stelt de Onderwijsraad in het recent verschenen rapport ‘Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel. Stand van educatief Nederland 2019.’ In het huidige onderwijsstelsel worden kinderen te veel in aparte vakjes geplaatst. Daardoor komen verschillende bevolkingsgroepen elkaar steeds minder tegen, raakt de maatschappij steeds verder gesegregeerd en...

  • Pilot 10-14 onderwijs staat open voor nieuwe aanmeldingen

    Per 1 augustus 2018 kan een tweede lichting scholen instromen in de pilot ’10-14 onderwijs’. “Scholen kunnen met 10-14 onderwijs een bijdrage leveren aan kansengelijkheid”, aldus minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Scholen voor 10-14 onderwijs zijn een innovatieve samenwerkingsvorm tussen scholen voor primair en scholen voor voortgezet onderwijs. 10-14 scholen willen leerlingen een betere aansluiting en een geleidelijke overgang bieden door de talenten van leerlingen te...

  • Belangstelling voor tienerscholen neemt toe

    Tot nu toe waren er op drie plaatsen in Nederland zogenaamde tienerscholen, voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Vanaf 2017 komen daar nog minimaal zes locaties bij. En zeventig schoolbesturen onderzoeken de mogelijkheden. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De afgelopen jaren zijn er tienerscholen gestart in Gorinchem, Amsterdam en Ridderkerk. De komende schooljaren komen daar zeker zes locaties bij, onder andere in Zwolle en de regio Parkstad (Zuid-Limburg). De tienerscholen zijn in het leven...