Lees ook

  • AVS kritisch op wetsvoorstel terugdringen verzuim

    Op 9 september sprak de AVS in een online gesprek over het wetsvoorstel met een aantal directeuren uit het PO en het S(B)O. De input van deze collega’s gebruikten we om het standpunt van de AVS te toetsen en te versterken. Dit leverde een uitgebreide reactie op richting de minister via de internetconsultatie over het wetsvoorstel Terugdringen Verzuim die tot 23 september openstond. Zoals de AVS al eerder meldde, wil minister Wiersma het aantal thuiszitters terugdringen en daarvoor heeft...

  • Onderzoek thuiszitters: investeer in goede relatie met ouders

    Enkele duizenden leerlingen in Nederland zijn ‘thuiszitters’: vanwege een combinatie van complexe problemen volgen zij (tijdelijk) geen onderwijs. Er is nauwelijks onderzoek beschikbaar over waarom leerlingen thuiszitten. In opdracht van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) onderzocht het Kohnstamm Instituut deze factoren op basis van een selecte steekproef van leerlingen waarbij ouders een conflict met de school voorlegden aan de Geschillencommissie...

  • Nog veel leerlingen thuis

    Vanwege corona en afstandsonderwijs waren scholen niet verplicht om verzuimmeldingen door te geven aan gemeenten. Hierdoor zijn de verzuimcijfers van de leerplichttelling 2019-2020 niet met eerdere jaren te vergelijken. Toch laten de verzuimcijfers wel zien dat er nog veel leerlingen niet naar school gaan, ondanks de inspanningen van scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Dat schrijft demissionair minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Slob geeft aan dat er vaak sprake is...

Al het nieuws over thuiszitters