Onderwijsachterstanden

Om kinderen van laagopgeleide allochtone en autochtone ouders goed onderwijs te bieden, moeten scholen zich extra inspannen. Zij krijgen daarvoor extra budget. Het onderwijsachterstandenbeleid is neergelegd in landelijke wet- en regelgeving. Het Rijk, de gemeenten, de scholen en welzijns- en andere organisaties werken samen om het beleid uit te voeren. De AVS participeert in de deelprojectgroep Weer Samen Naar School - Onderwijsachterstanden Beleid (WSNS-OAB) en probeert. onder andere, op die manier de belangen van deze speciale groep leerlingen te behartigen. Daarnaast zijn we partner in vormen van overleg met ministerie, gemeente en andere organisaties.

Nieuws

Al het nieuws over onderwijsachterstanden