Muziekonderwijs

Nieuws

Al het nieuws over muziekonderwijs

Veelgestelde vragen

 • Mag een onbevoegde leerkracht muziekles geven in het primair onderwijs? En welke regels zijn er voor het inzetten van gastdocenten?

  De afgelopen tijd ontving de helpdesk van de AVS veel vragen over het verzorgen van muziekonderwijs in het primair onderwijs. Mensen die geen onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs (pabo) of voortgezet onderwijs (lerarenopleiding) hebben, mogen géén (muziek)onderwijs op de basisschool geven. Dit is expliciet vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit geldt daarmee ook voor mensen met de opleiding Gehrelsmuziekeducatie. Deze opleiding voldoet niet aan de bevoegdheidseisen. Mensen met een opleiding van Algemene Muzikale Vorming (AMV) en de opleiding Docent muziek (voorheen Schoolmuziek) zijn wel bevoegd. 

  Voor vakleerkrachten muziek geldt dat zij in ieder geval de bevoegdheid voor het primair of voortgezet onderwijs moeten hebben, eventueel aangevuld met eerder genoemde opleidingen. Wie vóór 1 augustus 2006 de opleiding docent muziek heeft behaald is bevoegd, de docerend musicus is niet bevoegd. 

  hebben gehaald blijven bevoegd.

  Gastdocenten
  De WPO en de WEC hebben geen regelgeving voor gastdocentschappen in het onderwijs. Binnen het primair onderwijs en de expertisecentra blijft de reguliere leerkracht volledig verantwoordelijk. Hij of zij kan af en toe of met enige regelmaat wel een gast uitnodigen in de klas.

  Regelingen Er is een matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2013- 2016). Die regeling wil onder andere dat er een landelijke, samenhangende aanpak komt voor kwalitatief goede cultuureducatie en dat dit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. De aanvraag staat open voor culturele instellingen. Kijk voor meer informatie op www.cultuurplein.nl.