Lees ook

 • Internetconsultatie Experiment Onderwijszorgarrangementen van start

  Van 1 november tot 1 december 2021 kan je meedoen aan de internetconsultatie over het Experiment Onderwijszorgarrangementen. Het doel van het experiment is onderwijszorginitiatieven meer ruimte te geven voor maatwerk, zodat kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte weer tot ontwikkeling kunnen komen. Kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg kunnen baat hebben bij een onderwijszorgarrangement. Het gaat om kinderen en jongeren tot 21 jaar die...

 • Integratie onderwijs en zorg vraagt om ingrijpende stelselwijziging

  Een volgend kabinet moet zich hierover buigen Op het gebied van verbinding tussen onderwijs en zorg liggen diverse knelpunten, onder andere door de verschillen in (bekostigings)systematieken, kenmerken, culturen en inspectiekaders. Demissionaire ministers Slob van Onderwijs en Blokhuis van VWS beschrijven in een brief aan de Tweede Kamer deze knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. De uitwerking hiervan leggen zij bij een volgend kabinet. Eén van de redenen waarom samenwerking...

 • Zorgarrangeurs ondersteunen scholen

  Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Onder andere door de financiering anders te organiseren. Vanaf schooljaar 2020/2021 gaan daarom zorgarrangeurs maximaal 50 scholen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) ondersteunen. Scholen kunnen een aanvraag indienen via de website van de Onderwijs(zorg)consulenten. Zorgarrangeurs zijn deskundigen die alles weten van zorg op...

Al het nieuws over leerlingenzorg

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Hoe dient er gehandeld te worden indien een leerling hulp nodig heeft bij medicijnverstrekking?

  De ministeries van OCW en VWS hebben de factsheet ‘Diabeteszorg in het primair onderwijs’ gepubliceerd. Hierin staat hoe medicijnverstrekking aan leerlingen kan plaatsvinden. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de aansprakelijkheid van personeelsleden. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

  1. Reguliere zorgprofessionals: de aansprakelijkheid ligt bij de zorgorganisatie zelf

  2. Diabeteszorg door de ouders: de aansprakelijkheid ligt bij de ouders zelf

  3. Onderwijspersoneel dat bekwaam is om handelingen uit te voeren: de aansprakelijkheid ligt bij het schoolbestuur
  4. Onderwijspersoneel dat optreedt als privépersoon: de aansprakelijkheid ligt bij de privépersoon zelf

  Downloads