Lees ook

  • Specialisatie binnen lerarenopleiding voor het jonge kind

    Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW hebben via hun brief van 17 maart 2017 gereageerd op vragen die gesteld zijn in het Algemeen Overleg kleuteronderwijs van 13 oktober 2016. In dit overleg is gesproken over de ruimte die er is in het curriculum van de lerarenopleiding voor de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om les te geven aan het jonge kind. Naar aanleiding van genoemd overleg heeft een veldconsultatie plaatsgevonden, waarbij diverse partijen betrokken...