Lees ook

  • Kinderombudsvrouw: ‘Meest kwetsbare kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben’

    Er is te weinig samenhang in de hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren. Dat baart Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer grote zorgen. Zo kan het dat deze kwetsbare jeugd niet de hulp krijgt die nodig is. Daarom roept de Kinderombudsvrouw minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om in gesprek te gaan over het wegnemen van barrières en schotten. De Kinderombudsman heeft de afgelopen periode vele signalen ontvangen dat de problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz...

  • Actieprogramma: Zorg voor de Jeugd

    Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen. Dit zijn twee van de zes actielijnen van het actieprogramma Zorg voor de jeugd, dat de ministeries van VWS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid onlangs presenteerden. Het actieprogramma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp...

  • ‘Erken dat je samen verantwoordelijk bent’

    Het kan, een goede aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. Maar op veel plekken laat die samenwerking nog te wensen over. Mede daarom zitten er in Nederland maar liefst 4.000 kinderen al langer dan drie maanden thuis. Daarbij zijn de kinderen met een vrijstelling van de leerplicht1 niet meegerekend. Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert is aanjager van het Thuiszitterspact. “Deze 4.000 kinderen moeten eigenlijk allemaal teruggeleid kunnen worden naar het onderwijs”, zegt hij. “Ik zie de...

Al het nieuws over jeugdhulpverlening