Lees ook

 • School en crèche apart: niet meer van deze tijd!

  In Nederland sluiten kinderopvang en onderwijs ‘technisch gesproken’ niet goed op elkaar aan: het zijn twee aparte systemen, met een eigen cao, een eigen bekostiging et cetera. We zijn al jaren bezig om kindcentra te ontwikkelen en al die ‘technische’ verschillen maken dat niet makkelijk. Schoolleiders die leiding geven aan IKC’s, weten daar alles van. Helaas is het plan voor gratis kinderopvang opgeschoven van 2025 naar 2027. Momenteel wordt er gesleuteld aan het systeem...

 • 9e Landelijke IKC-dag op 23 september: Civil society als krachtbron voor het kindcentrum

  Met keynote van prof. dr. Micha de Winter Op 23 september vindt in Utrecht de Landelijke IKC-dag 2022 plaats. Het centrale thema van de dag is ‘Civil Society als krachtbron voor het kindcentrum’. Micha de Winter,  sociaal-pedagoog en emeritus-hoogleraar Universiteit Utrecht, is keynote-spreker. Deelnemers kunnen verder kiezen uit11 deelsessies en 3 masterclasses. Tijdens de lunch is er volop ruimte voor ontmoeting en uitwisseling. De Afrikaanse uitdrukking ‘it takes a village to...

 • ‘Het belang van het kind staat voorop, niet het systeem’

  De radicale vernieuwers van Vivere In Rotterdam staat een school waar alles anders gaat. Vivere is een particulier integraal kindcentrum (IKC) waar onderwijs, opvang en zorg in één gebouw zitten. Het staat open voor kinderen tussen de 4-22 jaar. Leerlingen bepalen hier hun eigen doelen en evalueren met leraren, coaches en ouders hun ontwikkeling. Een kijkje bij Vivere, plek van radicale onderwijsvernieuwing, middenin multicultureel Rotterdam-Zuid. In een woonwijk staat een uitnodigend...

Al het nieuws over integraal kindcentrum (ikc)

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Is een verklaring omtrent gedrag noodzakelijk voor onderwijspersoneel bij een IKC?

  Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen. Zo wordt de kinderopvang veiliger gemaakt.

  Voor de registratie is onder andere een geldige verklaring omtrent gedrag nodig. Of dat ook noodzakelijk is voor onderwijspersoneel, dat samenwerkt met de kinderopvang, ligt aan de situatie. In principe hoeft enkel het personeel dat werkt in de kinderopvang zich in te schrijven in het register. Het wordt echter een ander verhaal als de leerkrachten (en overig personeel) van de school, werkzaamheden verrichten voor de kinderopvang. In dat geval moeten de leerkrachten(en overig personeel) die (deels) werkzaam zijn in of voor de kinderopvang zich wel inschrijven. Het gaat er om of het onderwijspersoneel “structureel aanwezig” is. De algemene richtlijn voor “structureel aanwezig” is iemand die minstens 1 keer in de 3 maanden minimaal een halfuur tijdens opvanguren op de locatie is.
   
  Als leerkrachten en overig personeel werkzaamheden verrichten voor de kinderopvang en zij zich dus wel moeten inschrijven in het Personenregister, kan het inderdaad kloppen dat het hen niet lukt om zich met een verklaring omtrent gedrag van na 1 maart 2013 in te schrijven in het Personenregister kinderopvang. Dit komt omdat zij werkzaam zijn voor een organisatie (onderdeel) buiten het Landelijk Register Kinderopvang, welke niet kon worden/werd meegenomen in de zogenaamde ‘bestandsopbouw’ die tot 1 maart 2018 de basis vormde voor de continue screening. Hierdoor zijn deze personen dus ook nooit continu gescreend en zullen zij, als ze zich wel moeten inschrijven in het Personenregister kinderopvang, dit moeten doen met een nieuwe verklaring omtrent gedrag.

  Voor meer informatie, zie: www.duo.nl/personenregisterkinderopvang en www.rijksoverheid.nl