Lees ook

  • Kamer neemt wetsvoorstel doorstroomtoets aan

    Op 14 september stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel doorstroomtoetsen. In de wet staat dat 1 april het centrale aanmeldmoment voor het vo wordt met ingang van schooljaar 2022-2023, dat de eindtoets verandert in een doorstroomtoets en dat het CvTE onafhankelijk toezichthouder wordt voor de aanbieders van toetsen. Later dit jaar moet de Eerste Kamer nog stemmen over deze wet. Hoewel het wetsvoorstel is aangenomen, lijkt de Kamer toch niet helemaal overtuigd van dit wetsvoorstel,...

  • Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

    Net zoals vorig jaar kunnen scholen aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot eind april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De regeling is bedoeld voor (toekomstige) vo-leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het vo dan...

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

    Per 1 augustus 2020 kunnen vmbo’ers en havisten doorstromen naar havo of vwo. Dit is geregeld in een nieuwe wet en een besluit doorstroomrecht. Vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, moeten worden toegelaten tot de havo. Havisten kunnen zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. De nieuwe regelgeving bepaalt ook dat havo- en vwo-scholen in hun doubleerbeleid geen onderscheid mogen maken tussen doorstromers en andere...

Al het nieuws over doorstroom