Lees ook

  • Kerndoelen ook voor niet-basisvakken

    Minister Wiersma van Onderwijs geeft SLO de ruimte om ook aan de slag te gaan met de kerndoelen voor de vakken die niet worden beschouwd als basisvaardigheid. Dat is goed nieuws, want de vrees bestond dat de ontwikkeling van die kerndoelen op de lange(re) baan geschoven zou worden. Zoals de minister het voor zich ziet, gaan alle scholen in de loop van het schooljaar 2024-2025 met de vernieuwde kerndoelen aan de slag. Dat is dus iets waar je al rekening mee kunt houden bij het maken van de...

  • Wiersma wil gerichtere aanpak voor curriculumtraject

    Wiersma wil een gerichtere aanpak van het curriculumtraject waarbij wat het meest urgent is, het eerst wordt opgepakt. Hij wil focussen op het repareren van achterstallig onderhoud bij de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. “Het is mijn streven om nog in deze kabinetsperiode een wetstraject voor het inrichten van periodiek curriculumonderhoud af te ronden zodat er duidelijkheid en rust ontstaat in het onderwijs.” Dat schrijft minister Wiersma...

  • Podcast curriculumcommissie over samenhang in po en vo

    Hoe zorg je voor samenhang in het curriculum, zodat leerlingen beter hun weg weten te vinden in het onderwijs? Op verzoek van de minister heeft de curriculumcommissie hier apart aandacht aan besteed in een verdiepende studie, die in december 2021 is opgeleverde. Over de studie samenhang is een podcast gemaakt. De leermotivatie van de leerling neemt toe als op landelijk en schoolniveau meer afstemming is tussen de verschillende vakken en leergebieden. Minister Dennis Wiersma benadrukt ook...

Al het nieuws over curriculum