Lees ook

 • Regeling Samen Cultuurmaken 2022-2024 gepubliceerd

  Onlangs is de Regeling Samen Cultuurmaken 2022–2024 gepubliceerd. Deze regeling biedt subsidiekansen voor scholen die naschoolse activiteiten ontplooien. Cultuurparticipatie kan diversiteit en een inclusieve samenleving bevorderen. De subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en drempels weg te nemen. Dat gebeurt door nauwere samenwerking en ontmoeting te stimuleren tussen makers, initiatiefnemers en deelnemers in het cultureel en het sociaal...

 • Stimuleren van vernieuwend cultuureducatief aanbod: Regeling Cultuureducatie

  Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie heeft op 24 augustus 2021 de Regeling Cultuureducatie gepubliceerd. Doel van het Fonds is om het ontwikkelen en uitvoeren van eigentijds en vernieuwend cultuureducatief aanbod te stimuleren dat aansluit op de vraag van kinderen en jongeren. Als de aanvraag voldoet aan de formele indieningsvereisten, neemt het Fonds een beslissing over de aanvraag. Over aanvragen boven de € 25.000,– geeft een externe adviescommissie vooraf...

 • Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

  Eind mei ging de meerjarige subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 open voor aanvragers uit po, vo en so. Deze periode is er extra ruimte voor kansengelijkheid, de vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en zijn er meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo.  In deze derde editie van Cultuureducatie met Kwaliteit werken penvoerders, overheden, scholen en het culturele veld samen aan goede cultuureducatie voor elk...

Al het nieuws over cultuuronderwijs

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Mag een onbevoegde leerkracht muziekles geven in het primair onderwijs? En welke regels zijn er voor het inzetten van gastdocenten?

  Personen die geen onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs (pabo) of voortgezet onderwijs (lerarenopleiding) hebben, mogen géén (muziek)onderwijs op de basisschool geven. Dit is expliciet vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit geldt daarmee ook voor mensen met de opleiding Gehrelsmuziekeducatie. Deze opleiding voldoet niet aan de bevoegdheidseisen. Mensen met een opleiding van Algemene Muzikale Vorming (AMV) en de opleiding Docent muziek (voorheen Schoolmuziek) zijn wel bevoegd.

  Voor vakleerkrachten muziek geldt dat zij in ieder geval de bevoegdheid voor het primair of voortgezet onderwijs moeten hebben, eventueel aangevuld met eerder genoemde opleidingen. Wie vóór 1 augustus 2006 de opleiding docent muziek heeft behaald is bevoegd, de docerend musicus is niet bevoegd.

  Gastdocenten

  De WPO en de WEC hebben geen regelgeving voor gastdocentschappen in het onderwijs. Binnen het primair onderwijs en de expertisecentra blijft de reguliere leerkracht volledig verantwoordelijk. Hij of zij kan af en toe of met enige regelmaat wel een gast uitnodigen in de klas.