Coronamaatregelen

Schoolleiders wilden heel graag duidelijkheid over richtlijnen van het RIVM.

Nieuws

Al het nieuws over coronamaatregelen

Veelgestelde vragen

 • Het OMT heeft het advies met betrekking tot het gebruik van mondneusmaskers uitgebreid. Betekent dit dat het mondkapjesbeleid op scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs wordt aangepast?
  (Geldend vanaf 19 januari 2022)

  Het mondkapjesbeleid op scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs wordt niet aangepast. Voor de scholen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs blijft daarom het geldende beleid ten aanzien van mondkapjes van kracht, zoals omschreven in de servicedocumenten voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Wel wordt per 14 januari 2022 het gebruik van medische mondneusmaskers (wegwerpmondkapje), in alle situaties waar een mondneusmasker reeds werd geadviseerd, aangemoedigd.

 • Wat betekenen de algemeen aanpaste quarantaineregels voor het primair onderwijs (basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs?
  (Geldend vanaf 19 januari 2022)

  Per 14 januari 2022 zijn de quarantaineregels versoepeld voor personen die korter dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben).
  Het RIVM en de GGD’en doen hun uiterste best om dit in de processen zo snel mogelijk aan te passen, maar het zou kunnen dat het advies van de GGD in een concreet geval anders is. De wijziging is echter per direct in werking getreden en er mag volgens het aangepaste quarantainebeleid gehandeld worden.

  In het primair onderwijs geldt het volgende: Als er in een groep of klas 1 of 2 besmettingen (zowel leerlingen als medewerkers) zijn binnen 7 dagen: medewerkers en leerlingen hoeven niet in quarantaine als zij in de klas of groep zaten met iemand die corona heeft, ongeacht of de persoon die besmet is een kind of medewerker is. Dit betekent dat de klasgenoten en medewerkers in principe naar school kunnen. De reden hiervoor is dat het onderbreken van het onderwijs vanwege quarantaine voor alle kinderen en medewerkers in een klas bij 1 of 2 besmettingen in een groep, niet proportioneel is in verhouding tot het belang van (fysieke) deelname aan onderwijs voor de ontwikkeling van kinderen. De GGD kan op basis van een risico-inschatting een ander advies geven.

  Voor personen die een huisgenoot zijn van iemand die besmet is of die een nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld), geldt er wel een quarantaine- en testadvies. De GGD adviseert hierover. Dit quarantaineadvies geldt per 14 januari 2022 niet meer voor medewerkers en leerlingen die korter dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben) .

  Als er in een groep of klas 3 of meer besmettingen (zowel leerlingen als medewerkers) zijn binnen 7 dagen, dan is er sprake van een uitbraak. In dat geval zal de GGD adviseren dat de hele klas (zowel leerlingen als medewerkers) in quarantaine gaat. Dit quarantaineadvies geldt per 14 januari 2022 niet meer voor medewerkers of leerlingen die korter dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben). Categorie 3 overige contacten hoeven ook niet in quarantaine.


  Nadat je hebt gehoord dat voor jou een quarantaineadvies geldt, ga je meteen thuis in quarantaine voor 10 dagen. Daarnaast neem je zo snel mogelijk een test af. Dit kan zowel met een zelftest als een test bij de GGD. De quarantaine kan je verkorten door op dag 5 bij de GGD een test te doen. Als die negatief is mag je uit quarantaine.

  Als de uitslag van de zelftest positief is, maak dan meteen een testafspraak bij de GGD om de testuitslag te laten controleren. Verder blijven jij en je huisgenoten thuis. Huisgenoten hoeven niet thuis te blijven als ze korter dan 8 weken geleden positief getest zijn en geen klachten hebben of als ze langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben). Als de test bij de GGD positief is, ga je direct in isolatie.

  Als de testuitslag van de zelftest of van de GGD op dag 0 negatief is dan blijf je nog in quarantaine, omdat je toch besmet kunt zijn en ziek kunt worden. Daarom laat je je 5 dagen na het laatste contact met jouw huisgenoot of nauw contact die corona heeft, (opnieuw) testen bij de GGD. Is deze testuitslag negatief dan mag je uit quarantaine. Je hoeft niet in quarantaine als je korter dan 8 weken geleden positief getest bent en geen klachten hebt. Of als je langer dan een week geleden een boosterprik hebt gehad (en geen klachten hebt).

 • Wat betekenen de algemeen aangepaste quarantaineregels voor het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs?
  (Geldend vanaf 19 januari 2022)

  Per 14 januari 2022 zijn de quarantaineregels versoepeld voor personen die korter dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben). Het RIVM en de GGD’en doen hun uiterste best om dit in de processen zo snel mogelijk aan te passen, maar het zou kunnen dat het advies van de GGD in een concreet geval anders is. De wijziging is echter per direct in werking getreden en er mag volgens het aangepaste quarantainebeleid gehandeld worden.

  In het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt het volgende: Als er in een klas 1 of 2 besmettingen zijn binnen 7 dagen: alleen nauwe contacten (categorie 2) gaan in quarantaine. Je bent een nauw contact (categorie 2) als je op 1 dag minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter bent geweest van iemand die besmet is. Andere leerlingen en leraren hoeven niet in quarantaine. Dit quarantaineadvies geldt per 14 januari 2022 niet meer voor personen die korter dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of die langer dan een week geleden hun boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben). Overige contacten (categorie 3) hoeven ook niet in quarantaine.

  Als er in een klas 3 of meer besmettingen zijn binnen 7 dagen, dan is er sprake van een uitbraak. In dat geval dient het advies van de GGD te worden gevolgd. De GGD zal waarschijnlijk adviseren dat de hele klas (leerlingen en indien van toepassing medewerkers) in quarantaine gaat. Dit geldt per 14 januari 2022 niet meer voor medewerkers of leerlingen die korter dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben).

  Nadat je hebt gehoord dat voor jou een quarantaineadvies geldt, ga je meteen thuis in quarantaine voor 10 dagen. Daarnaast neem je zo snel mogelijk een test af. Dit kan zowel met een zelftest als een test bij de GGD. De quarantaine kan je verkorten door op dag 5 bij de GGD een test te doen. Als die negatief is mag je uit quarantaine.

  Als de uitslag van de zelftest positief is, maak dan meteen een testafspraak bij de GGD om de testuitslag te laten controleren. Verder blijven jij en je huisgenoten thuis. Huisgenoten hoeven niet thuis te blijven als ze korter dan 8 weken geleden positief getest zijn en geen klachten hebben of als ze langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben).
  Als de test bij de GGD positief is, ga je direct in isolatie.

  Als de testuitslag van de zelftest of van de GGD op dag 0 negatief is dan blijf je nog in quarantaine, omdat je toch besmet kunt zijn en ziek kunt worden. Daarom laat je je 5 dagen na het laatste contact met jouw huisgenoot of nauw contact die corona heeft, (opnieuw) testen bij de GGD. Is deze testuitslag negatief dan mag je uit quarantaine. Je hoeft niet in quarantaine als je korter dan 8 weken geleden positief getest bent en geen klachten hebt. Of als je langer dan een week geleden een boosterprik hebt gehad (en geen klachten hebt).

 • Hoe weet je welke dag dag 0 is en de termijn van 8 weken begint?
  (Geldend vanaf 19 januari 2022)

  Wanneer je ziek bent laat je je testen, als je de uitslag van de test niet op dezelfde dag krijgt telt je eerste ziektedag als dag 0. Wanneer je asymptomatisch positief bent telt de dag dat je de positieve zelftestuitslag of test bij de GGD hebt gekregen als dag 0.

 • Wat is er veranderd in het bco-beleid voor positief geteste personen zonder klachten (asymptomatisch)?
  (Geldend vanaf 19 januari 2022)

  Personen die een positieve testuitslag hebben, maar geen klachten hebben, gaan in isolatie. Voor de omikron-variant is nog onzeker hoelang een persoon zonder klachten besmettelijk kan zijn. Wel is bekend dat de omikronvariant aan de immuniteit ontsnapt: ook gevaccineerden en personen die eerder corona hebben gehad, zijn beperkt beschermd tegen infectie met de omikronvariant. Om deze redenen is de duur van de isolatie voor positief geteste personen zonder klachten verlengd naar 7 dagen.

 • Mogen scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs kennismakingsactiviteiten organiseren?
  (Geldend vanaf 19 januari 2022)

  Een kennismakingsactiviteit van een vo-school wordt net als bij mbo en ho gekwalificeerd als onderwijsactiviteit, maar in het vo gelden strikte aanvullende richtlijnen met name voor de aard van de activiteiten en de toegang van volwassenen tot de school. De activiteit mag in een sobere vorm onder de volgende voorwaarden fysiek plaatsvinden:


  • Het uitgangspunt is dat informatiedeling centraal staat; activiteiten die doorgaans ‘voor de sfeer’ worden georganiseerd mogen niet in de school worden gehouden. Er wordt dan ook nog steeds geadviseerd om waar mogelijk onderdelen van ‘open dagen’ online aan te bieden. Er is in het afgelopen schooljaar veel ervaring opgedaan en er zijn mooie praktijkvoorbeelden verspreid van online activiteiten over het proeven van de sfeer en het overdragen van kennis over de school en het onderwijs dat er gegeven wordt.


  • Er komen in principe geen volwassenen in de school. Een aspirant-leerling (dus alleen groep 8) bezoekt zelfstandig de activiteit. Bij een bezoek aan een vso-, pro- of en een vmbo bb/kb-school geldt dat maximaal 1 extra persoon de activiteit mag bijwonen(ouder/verzorger of leerkracht). In zeer uitzonderijke gevallen kan door de schoolleiding worden besloten dat het ook voor een individuele aspirant vmbo (g)tl-, havo-, vwo-leerling wenselijk is dat er 1 persoon extra aanwezig is bij de kennismakingsactiviteit (mochten er bijvoorbeeld ouders zijn met een lage SES of ouders van een leerling met een ondersteuningsbehoefte o.i.d.).


  • Er wordt geadviseerd om waar mogelijk het aantal contactmomenten te beperken tijdens deze activiteit; laat niet teveel mensen tegelijkertijd de school in (door bijvoorbeeld te werken met individuele inschrijving of een tijdslot en geen catering te verzorgen). Bij deze kleinschalige activiteiten zou je ook kunnen denken aan het vormen van groepjes per basisschoolklas (indien dit werkbaar is, zodat er sprake is van cohortering). Om te voorkomen dat het aantal aanwezigen in de school te groot is, wordt geadviseerd om de activiteit te organiseren op een moment dat reguliere leerlingen niet aanwezig zijn


  • Daarnaast kunnen dergelijke activiteiten enkel plaatsvinden met het strikt toepassen van de basismaatregelen. Er geldt een mondkapjesplicht voor bezoekers die zich verplaatsen door school, dat geldt dus ook voor een aspirant-leerling (de verplichting om een mondneusmasker te dragen geldt niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondneusmasker kunnen dragen). Voor volwassenen onderling geldt de verplichte 1,5 meter afstand. Daarbij wordt ook geadviseerd dat leerlingen tijdens de activiteit waar mogelijk 1,5 meter afstand van volwassenen houden. Ook wordt geadviseerd looproutes in en rondom het gebouw te hanteren

 • Is er een overzicht van het aantal coronabesmettingen per leeftijdscategorie?

  Het RIVM stelt wekelijke een Factsheet COVID-besmettingen op.

  In de downloads zijn de meest recente cijfers te vinden.

  Factsheet COVID-besmettingen week 2 2022

 • Waar kan ik de meest recente corona protocollen vinden?

  De meest recente corona protocollen vind je hier

  De meest recente corona richtlijnen

  De meest recente servicedocumenten

  De meest recente protocollen bewegingsonderwijs

 • Waarom mogen de scholen in het funderend onderwijs weer open in de huidige situatie?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren is het van groot belang dat zij fysiek naar school kunnen gaan. Zeker voor leerlingen in een kwetsbare positie is dat cruciaal. Wel gelden in het onderwijs aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, zodat de scholen verantwoord open kunnen zijn.

 • Welke aanvullende maatregelen gelden er voor de scholen?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Aan scholen is dringend geadviseerd om de basisregels na te leven en activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven.
  Voor de scholen gelden dezelfde afspraken als de periode voor 18 december 2021. Het gaat om de volgende regels:


  – Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school (zoals trappenhuis, aula/kantine, wc en gangen) voor leerlingen en personeel in het voortgezet (speciaal) onderwijs en voor het personeel van het primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om bij verplaatsing een mondkapje te dragen.
  – Alle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te testen. Dat geldt ook voor al het onderwijspersoneel van deze sectoren dat op school werkt. Dit geldt ook voor gevaccineerden.
  – Alle scholen wordt dringend geadviseerd om cohortering toe te passen op het niveau van groepen/klassen (kleinere bubbels binnen een klas of groep kan alleen als de ruimte het toelaat en dit niet leidt tot minder onderwijs op school).
  – Scholen hanteren gespreide pauzes.
  – Alle scholen wordt dringend geadviseerd indien mogelijk looproutes in en rondom het gebouw in te richten, waardoor sprake kan zijn van éénrichtingsverkeer.
  – Alle leerlingen die dat kunnen, moeten zoveel mogelijk zelf naar school en naar huis gaan. Het gaat er om dat het halen en brengen van leerlingen door ouders/verzorgers niet plaatsvindt als een leerling zelf naar school kan.
  Leerlingen die niet alleen naar school kunnen, worden door maximaal één persoon gebracht. Ouders of verzorgers komen alleen de school in als dit echt niet anders kan.
  – Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Vergaderingen zijn online.
  – Het is niet mogelijk om fysieke open dagen op school te organiseren. Alle activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan het geven van onderwijs zijn niet toegestaan en dienen dus te worden geannuleerd of op een alternatieve manier te worden georganiseerd. Het is begrijpelijk dat onderwijspersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers zich zorgen maken om hun gezondheid. Het is voor het verantwoord open kunnen houden van het onderwijs ontzettend belangrijk dat basismaatregelen goed worden nageleefd. Dat betekent dus: handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, goed ventileren, geen handen schudden en elkaar de ruimte geven. Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis en doet een test.

  Ook geldt dat alle huisgenoten (ongeacht leeftijd) in quarantaine moeten als er iemand besmet is, of je nu beschermd bent of niet beschermd.

 • Hoe zit het met 1,5 meter in de scholen?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Voor het onderwijs geldt een uitzondering: voor leerlingen, studenten en onderwijspersoneel op onderwijsinstellingen geldt tijdens onderwijsactiviteiten onderling geen plicht tot het houden van 1,5m-afstand, wel een advies 2 om zoveel mogelijk afstand te houden waar mogelijk. Onderwijspersoneel houdt verder t.o.v. elkaar zoveel mogelijk de veilige afstandsnorm in acht.

 • Welke voorwaarden gelden bij het invoeren van aanvullende maatregelen?
  Vanaf 4 januari 2022

  Een schoolbestuur mag aanvullende maatregelen invoeren, hiervoor gelden de voorwaarden:

  • Het schoolbestuur moet de noodzaak en proportionaliteit van eventuele aanvullende maatregelen onderbouwen1 ;
  • De aanvullende maatregelen moeten passen binnen de besluiten die het kabinet heeft genomen op basis van advisering door het OMT;
  • Daarbij moet in elk geval de medezeggenschap betrokken worden. Het is belangrijk dat het schoolbestuur aan leerlingen en ouders/verzorgers in duidelijke taal uitlegt waarom de school tot deze maatregel(en) besluit.

 • Wat betekent de mondkapjesplicht voor het funderend onderwijs?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  De mondneusmaskers zijn verplicht voor iedereen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en voor alle volwassenen in primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs.
  Leerlingen van groep 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om een mondneusmasker te dragen. Het mondneusmasker wordt gedragen wanneer zij zich voortbewegen in de school. Ook dragen zij een mondneusmasker bij verplaatsing tussen de school en de fietsenstalling of in het leerlingenvervoer. Bij het gebruik van mondneusmaskers is goede instructie over goed gebruik en goede toepassing van handhygiëne van belang. Leerlingen en medewerkers hoeven geen mondneusmasker te dragen, als zij zich op een vaste zit- of staanplaats bevinden.
  Docenten hoeven geen mondneusmasker te dragen als zij door de klas lopen of een vaste zit- of staanplaats hebben.
  De verplichting om een mondneusmasker te dragen geldt daarnaast niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondneusmasker kunnen dragen of opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken.

 • Er zijn scholen die als schooleigen aanvullende maatregel met instemming van de MR het dragen van een mondkapje in het PO verplicht stellen. Mag dat?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Ja, dat mag. In dat geval is het onderdeel van het schooleigen veiligheidsbeleid.

 • Hoe om te gaan met een combinatieklas waar verschillende adviezen voor gelden, zoals groep 5/6 in het po?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Scholen dienen bij afwijking van de maatregelen te beoordelen of hiermee de gezondheid van de leerlingen is gediend. In dit geval ligt het dan ook voor de hand om het dringende advies om mondneusmasker te dragen voor de gehele groep in te voeren.

 • Voor wie geldt het preventief zelftesten?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs en al het onderwijspersoneel op scholen geldt het dringende advies: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaan de leerling of het personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laten zich testen in de GGD – teststraat. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
  Alleen personen die recent een corona-infectie hebben doorgemaakt (minder dan 8 weken na positieve test) hoeven niet te testen.

 • Werken de zelftests ook goed bij de omnikronvariant?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Ja, antigeentesten (zelftesten) zijn ook goed om de omnikronvariant vast te stellen bevestigt het RIVM. Antigeentesten kijken, net als PCR-testen, alleen of je het virus op dat moment bij je draagt. De test kijkt niet met welke variant van het coronavirus je besmet bent. • Waar kunnen zelftesten worden besteld?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Zelftesten kunnen door scholen worden aangevraagd. In de vragenmodule van CoTeRo vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. • Waar kunnen basisscholen meer informatie vinden over het preventief zelftesten?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

   • Voorbeeldbrief ouders/verzorgers met een uitleg van de aangescherpte maatregelen en de procedure voor de zelftesten. Deze is in de Nederlandse taal en andere talen beschikbaar.

  • Instructievideo’s zelftesten en flyer voor ouders/verzorgers. Hier zijn instructiefilmpjes evenals een flyer beschikbaar van verschillende aanbieders van zelftesten.

  Lesmateriaal voor docenten van het NIBI

  Handreiking zelftesten voor de school (PDF)

 • Mogen basisschoolkinderen met milde verkoudheidsklachten nog naar school?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Kinderen met (milde) verkoudheidsklachten mogen alleen met een negatieve testuitslag naar school. Een negatieve zelftestuitslag volstaat. Dit geldt niet voor leerlingen met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid. Ook leerlingen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) hersteld zijn van corona mogen met milde klachten naar school en hoeven niet opnieuw getest te worden. Om de scholen verantwoord open te laten zijn, roepen we ouders/verzorgers op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Scholen mogen geen medische verklaring vragen. Wordt het kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 24 uur volledig klachtenvrij is.
  Mensen die corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen een zelftest doen of naar de GGD.

 • Mag de zelftest worden ingezet bij alle klachten?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Een zelftest kan in principe worden gebruikt bij alle klachten. Mensen die klachten hebben, kunnen naar de GGD gaan, maar mogen in plaats daarvan ook een zelftest doen. Met een negatieve zelftest mag je naar school komen. Bij een positieve zelftest is een GGD -test nodig en blijf je thuis.

 • Waarom mogen zelftesten nu wel gebruikt worden bij klachten?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Het OMT heeft in het 130ste advies van 22 november 2021 geadviseerd dat zelftesten kunnen worden ingezet bij het testen van cruciale medewerkers die niet in contact komen met kwetsbare personen, dit heeft ook betrekking tot leraren. De zelftesten dienen in beginsel een CE-markering of ontheffing daarvan te hebben, waar een aantal eisen aan verbonden is. Meer informatie over waar je zelf op kunt letten als je een test wilt kopen, is te vinden op de pagina’s van Rijksoverheid en IGJ.

 • Mag iedereen na een negatieve zelftest weer naar school?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Ja dat mag, tenzij er een quarantaineadvies of -plicht geldt. Met een negatieve zelftest kan het onderwijspersoneel dat voor het primaire proces van lesgeven naar het werk moet weer naar school, indien mogelijk met gebruik van een mondneusmasker of gezichtsscherm tot de klachten over zijn. Leerlingen met klachten mogen ook met een negatieve zelftest naar school. Als een personeelslid of leerling te ziek is om naar school te gaan, blijft het uiteraard thuis. Blijven de (milde) klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om toch een afspraak te maken bij de GGD. Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de basisregels. Een negatieve zelftest sluit corona immers niet 100% uit.

 • Mag een zelftest worden ingezet bij quarantaine?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Nee, als je in quarantaine zit omdat je zelf besmet bent, en/of als je in quarantaine zit omdat je nauw contact/huisgenoot bent kan deze alleen worden opgeheven met een test bij de GGD. Kinderen en jongeren raken ook besmet.

 • Is de strategie groepsimmuniteit opbouwen?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Nee. Het advies blijft gelden dat kinderen met klachten zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten.

 • Wat wordt er van scholen verwacht als de docent of leerlingen in quarantaine zitten?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Veel scholen zullen al voorbereid zijn op afwezigheid van docenten en leerlingen in verband met quarantaines of besmettingen op school. Hierbij staan zowel het tegengaan van verspreiding van het virus als continuering van onderwijs centraal. Denk hierbij aan communicatie naar ouders/verzorgers en leerlingen; onderwijsaanbod en afstandsonderwijs; en afstemming met bestuur en gemeente. Scholen worden gevraagd om zoveel mogelijk met ouders/verzorgers en leerlingen te overleggen over de mogelijkheden om leerlingen in thuisquarantaine, afstandsonderwijs te geven. De keuze voor afstandsonderwijs is nadrukkelijk de professionele keuze van de school. Dit kan dan ook niet door individuele ouders/verzorgers worden afgedwongen. Het spreekt voor zich dat scholen niet aan het onmogelijke worden gehouden.

 • Wanneer mag een school sluiten?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Het schoolbestuur heeft de bevoegdheid een school tijdelijk gedeeltelijk of geheel te sluiten, en over te stappen op afstandsonderwijs. Het bestuur besluit alleen tot sluiting van een school:
  • Nadat de GGD een advies heeft uitgebracht over besmettingen op de school en de beperking van het verspreidingsrisico en dit advies het best opgevolgd kan worden door het sluiten van de school en het overgaan op afstandsonderwijs ; of
  • Indien organisatorisch geen andere mogelijkheid bestaat, doordat te veel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is. Bij sluiting van een school neemt het schoolbestuur contact op met de gemeente en de inspectie via het hiervoor ingerichte meldpunt. Daarbij wordt ook gevraagd hoe de continuïteit van het onderwijs wordt gewaarborgd.
  Een school meldt het ook als ze weer open gaan. Een gedeeltelijke schoolsluiting hoeft niet te worden gemeld bij de inspectie.

 • Kunnen groepsactiviteiten zoals vieringen en sportdagen worden georganiseerd?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Het is toegestaan om dergelijke activiteiten te organiseren, wanneer zij onderdeel zijn van het onderwijsprogramma. De vieringen en (sport/thema-)dagen zijn in vrijwel alle gevallen onderdeel van het onderwijsprogramma met een belangrijke socialiserende functie. Geadviseerd wordt om dit alleen te organiseren in een groep/klas, dus er geen grootschalig schoolevenement van te maken. Ook geldt voor een dergelijke activiteit de maatregelen die op de locatie gelden, dus cohortering, looproutes en het gebruik van mondneusmaskers. Ouders/verzorgers mogen niet als toeschouwer bij vieringen aanwezig zijn.

 • Mogen leerlingen voor ondersteuning uit verschillende klassen bij elkaar gezet worden?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Er wordt dringend geadviseerd om cohortering toe te passen. Mocht een situatie in een school ertoe leiden dat cohortering niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij extra ondersteuning, valt te overwegen om in die specifieke situatie met aanvullende maatregel(en) (zoals het hanteren van 1,5 meter afstand als mogelijk) de klassen door elkaar te zetten.

 • Hoe moet een school gespreide pauzes hanteren?
  (Geldend vanaf 4 januari 2022)

  Indien de school sluit na advies van de GGD, dient met de GGD overlegd te worden wat er wel en niet kan op het gebied van noodopvang. Zodat bijvoorbeeld de leerlingen van ouders/verzorgers in cruciale beroepen wel kunnen worden opgevangen. Leerlingen die in quarantaine moeten, kunnen niet alsnog op school opgevangen worden.
  Scholen maken zelf de afweging hoe gespreide pauzes georganiseerd worden, bijvoorbeeld door dit per afdeling te organiseren. Scholen moeten daarbij zoveel mogelijk contacten tussen verschillende klassen/groepen voorkomen.