Lees ook

  • Gewijzigde regeling subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020

    Met ingang van 12 juni 2017 is het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020 (Beleidskader) in werking getreden. Op grond van het Beleidskader kunnen bèta-technieknetwerken (b/t-netwerken) subsidie ontvangen om ambities uit het Nationale Techniekpact 2020 te realiseren. Omdat de uitvoering in de praktijk tot een aantal vragen leidde en omdat de financiële verdeling van de regionale po-netwerken voor de jaren 2018 en 2019 nog niet berekend was, is het...

  • Vernieuwende aanpakken bètaonderwijs invloed op leerprestaties en interesse

    Leerlingen die bètaonderwijs krijgen volgens een vernieuwende onderwijsaanpak zijn positiever over een bètastudie of –loopbaan. Ook de studieprestaties van bètaleerlingen verbeteren door de innovatieve onderwijsmethodes. Dit blijkt uit een grootschalige overzichtsstudie door de Universiteit Utrecht. De onderwijsonderzoekers keken naar de effecten van vernieuwend onderwijs op de attitude en prestaties van leerlingen bij wiskunde en natuurwetenschappen (natuurkunde, biologie en scheikunde)....