Lees ook

  • Wiersma pakt onderadvisering aan

    Nieuwe handreiking schooladvisering PO-VO Enkele weken geleden bracht OCW een vernieuwde handreiking uit die scholen kan helpen om het proces vorm te geven rond de advisering over de schoolkeuze van hun leerlingen in groep 8. Onderadvisering is wat de minister betreft niet meer aan de orde. Vanaf volgend schooljaar gaat het resultaat van de eindtoets zwaarder wegen dan het schooladvies. De handreiking is op een aantal punten geactualiseerd (zoals de aankondiging van de wet...

  • Leerlingen met migratieachtergrond vaker hoger schooladvies

    Steeds meer kinderen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond krijgen een havo/vwo-schooladvies. Dat meldt het CBS in het onlangs verschenen Jaarrapport Integratie 2020. Voor deze groepen steeg het aandeel kinderen met havo/vwo-schooladvies sterker dan onder de groep met een Nederlandse achtergrond, net als het aandeel kinderen dat in de derde klas op de havo of het vwo zit. Een betere onderwijspositie vertaalt zich ook in een betere arbeidspositie van mensen met een...

  • Nieuwe handreiking schooladvies

    Hoe kom je tot een schooladvies dat rechtdoet aan capaciteiten, talenten en ontwikkeling van een leerling? Welke informatiebronnen gebruik je bij het bepalen van een passend schooladvies? Hoe betrek je leerlingen, ouders en voortgezet onderwijs? Het Ministerie van OCW heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd, die op de site van SLO te vinden is. In de handreiking schooladvisering komen actuele inzichten uit wetenschap en praktijk samen en deze vormen een praktisch document voor...

Al het nieuws over basisschooladvies