Relevante onderwerpen

Lees ook

 • Maatwerkregeling ventilatie op scholen ‘verruimd’

  Sinds 30 april 2023 is de Maatwerkregeling ventilatie op scholen gestopt. Met deze regeling konden schoolbesturen subsidie aanvragen om de ventilatie op scholen te verbeteren (en energiebesparende maatregelen te treffen). Voor de regeling was €140 miljoen beschikbaar. De regeling is volledig uitgeput. Er is vooralsnog geen verlenging of opvolging van de regeling voorzien. Met de Maatwerkregeling ventilatie op scholen werd beoogd de schoolgebouwen met de meest urgente ventilatiesituatie,...

 • Schoolgebouw in nood

  Renovatie en vernieuwing zit muurvast Een goed schoolgebouw verbetert de leerprestaties en dringt ziekteverzuim terug. Het is in feite het fundament van goed én gezond onderwijs. Des te zorgelijker is het dat vrijwel alle scholen gebouwd voor 1980, toe zijn aan vernieuwing. Het gaat dan om de helft (!) van het aantal schoolgebouwen in Nederland. Toch ziet het er niet naar uit dat die scholen snel opgeknapt worden. Wat kun je dan als directeur doen? Eerst het goede nieuws. Echte...

 • Formatieprobleem op scholen blijft gelijk

  De herfstvakantie zit erop, de R zit in de maand en Corona gaat weer rond. AVS heeft een flitspeiling uitgezet onder schooldirecteuren, omdat er zorgen waren dat het formatieprobleem in het griepseizoen groter zou worden. Uit de peiling van deze week (n=573) blijkt dat op 35% van de scholen nog FTE openstaat. Aan de start van dit schooljaar had 41% van de scholen de formatie nog niet rond, in juni was dat 60%. Daar komt nu bij dat van de leerkrachten gemiddeld 7% ziek thuis zit. Van de...

Al het nieuws over huisvesting

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Wat zijn de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018?

  Voormalig staatssecretaris van OCW, de heer Dekker heeft de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 vastgesteld.

  Op grond van de artikelen 77, derde lid, en 153, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) moeten de stichtings- en opheffingsnormen met ingang van 1 augustus 1998 telkens voor een tijdvak van 5 jaar bij ministeriële regeling worden aangepast. De huidige stichtings- en opheffingsnormen zijn opgenomen in de regeling Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2013 en in de diverse afzonderlijke regelingen die tot stand zijn gekomen als gevolg van gemeentelijke herindelingen en/of grenscorrecties.

  Met ingang van 1 augustus 2018 begint een nieuw vijfjarig tijdvak. De normen zijn aangepast op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1 januari 2016. Gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor alle gemeenten in Nederland dienen de nieuwe opheffingsnormen te worden vastgesteld voor de op grond van artikel 155 van de wet bepaalde delen van gemeenten.

  De Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 zijn hieronder te downloaden. Daarbij is het ook mogelijk om een geïntegreerde AVS-lijst te downloaden.

  Downloads

 • Bestaan er richtlijnen voor het bewegingsonderwijs?

  De KVLO heeft het Handboek huisvesting bewegingsonderwijs geactualiseerd.
  Dit Handboek bevat normen en aanbevelingen voor de bouw, inrichting en het onderhoud. Belangrijke wetten, regelgeving en besluiten zijn gebundeld tot een handzame lijst voor diegenen die betrokken zijn bij de huisvesting van bewegingsonderwijs.
  Het handboek bevat ook achtergrondinformatie rondom huisvesting van bewegingsonderwijs. Dit betreft onder andere informatie over verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen zoals onderwerpen met betrekking tot de arbowetgeving.

  Downloads

Veelgestelde vragen: Hulpmiddelen en instrumenten