Huisvesting

Hoe dien je een huisvestingsaanvraag in bij de gemeente? Hoe beoordeelt de gemeente huisvestingsaanvragen? Welke taken heeft de gemeente ten aanzien van huisvesting en onderhoud? Deze en andere vragen zijn van belang wanneer je je met huisvesting bezighoudt in je school.

Aanvraagprocedure
Binnenklimaat
Huisvesting instandhouding
Nieuw- en verbouwprojecten
Onderwijshuisvestingsbeleid
Ventilatie