Fusie

Fusies zijn bijna altijd het gevolg van krimp. Een keuze voor een scholenfusie kan te maken hebben met dreigende opheffing van een school. Bij bestuurlijke fusies wordt het financiële draagvlak groter en kunnen risico’s gespreid worden.

Nieuws