Bekostiging van het PO

Zoals vakcentrales over de personele gevolgen van wet- en regelgeving gaan maar niet over 'de centen', zo gaan de werkgeversorganisaties over 'de centen' maar niet over de arbeidsvoorwaarden. Voor de lobby over bekostigingszaken moeten schoolleiders dus (nog) bij hun besturenorganisaties zijn; de AVS neemt geen deel aan dit overleg.  

Nieuws

Al het nieuws over bekostiging van het po