Financiën

Dossiers met betrekking tot belastingen, formatie, Lumpsum, materiële Instandhouding, meerjarenbegroting, sponsoring en vrijwillige ouderbijdrage.