Lees ook

  • Save the date: webinars onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne 4 en 5 juli

    (bron Ministerie van OCW) Binnenkort organiseert het ministerie van OCW twee webinars om schoolleiders en besturen meer informatie te geven over het bieden van onderwijs aan kinderen en jongeren die gevlucht zijn uit Oekraïne. Heb je behoefte aan meer uitleg en informatie hierover, reserveer dan alvast 4 en/of 5 juli in je agenda. Mochten de tijdstippen je niet schikken dan zijn de webinars ook later terug te kijken. 4 juli 11-12 uur: inrichten van een tijdelijke onderwijsvoorziening...

  • Format inrichtingsplan tijdelijke onderwijsvoorziening

    Het ministerie van OCW heeft een format gepubliceerd dat scholen kunnen gebruiken om aan te geven hoe zij onderwijs aan Oekraïense kinderen organiseren. De meeste scholen zijn hier al mee begonnen en werken nu ook aan een afronding richting de zomervakantie. In het format inrichtingsplan voor tijdelijke onderwijsvoorziening geeft de school aan hoe zij de tijdelijke voorziening organiseert en hoe het onderwijsprogramma per groep eruitziet. Ook komen vragen aan bod over of de tijdelijke...

  • Oekraїense schooljaar stopt al eind mei

    In Nederland zijn de centrale examens gestart. In Oekraїne duurt het schooljaar tot en met 31 mei en start de zomervakantie dus veel eerder. Voor scholen die Oekraїense leerlingen opvangen is het dus raadzaam tijdig hierover te communiceren. Het ministerie van OCW heeft meer informatie hierover - en over andere onderwerpen als examens - gepubliceerd op een Oekraїens-Engelse site. Omdat het schooljaar in Oekraïne veel eerder eindigt, is het belangrijk ouders en leerlingen hierop te...

Al het nieuws over vluchtelingen en asielzoekers