Lees ook

  • Werkloosheidskosten in Onderwijs gestegen met ruim 22 miljoen euro

    Van 2017 naar 2018 zijn de kosten voor ww-uitkeringen en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen gestegen van 324 naar ruim 346 miljoen euro. Een stijging van ruim 22 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die minister Slob doorgeeft in antwoord op schriftelijke Kamervragen. In het primair onderwijs stijgt het aantal bovenwettelijke uitkeringen van bijna 3.600 naar bijna 4.300. In het voortgezet onderwijs stijgen deze uitkeringen van ruim 1.200 naar bijna 1.300 uitkeringen. In totaal is er in...

  • Kabinet wil versobering bovenwettelijke regelingen

    De toegezegde 270 miljoen voor loonsverhoging in het po komt er alleen als de CAO PO wordt gemoderniseerd, stelt het nieuwe kabinet. Volgens het kabinet krijgen leraren die thuis zitten te ruime uitkeringen. Zowel de werkgevers als de vakbonden noemen het opmerkelijk dat het kabinet eist dat zij de bovenwettelijke regelingen versoberen. De cao-onderhandelingen beginnen binnenkort. Werkloze leraren krijgen op dit moment bovenop de wettelijke WW-uitkering (die in stappen wordt afgebouwd naar...