Lees ook

  • Managers po en vo positief over personeelsbeleid

    Managers in po en vo zijn het meest tevreden over de aandacht voor het welzijn van het personeel in het personeelsbeleid. Dit jaar zijn directeuren in alle sectoren iets minder vaak tevreden over de beloning dan vorig jaar. Dat blijkt uit het tweede rapport ‘Onderwijs Werkt!’ van Regioplan. Het rapport geeft een update over de stand van zaken over onder andere bekwaamheidseisen, personeelsbeleid en de kwaliteit van opleidingen in het po, vo, mbo en hbo. Net zoals vorig jaar oordelen alle...

  • Bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

    Per 1 augustus van kracht De Wet op de Beroepen in het onderwijs (Wet BIO) en het Besluit Bekwaamheidseisen onderwijspersoneel dat daarop berust, treden per 1 augustus 2006 in werking. Als gevolg hiervan zullen scholen voortaan een bekwaamheidsdossier bijhouden van iedere leerkracht. Ook lerarenopleidingen zullen hun studenten voortaan opleiden volgens deze bekwaamheidseisen.In het Bekwaamheidsdossier worden de resultaten opgenomen van afspraken die de werkgever met de leerkracht maakt over...

  • Wat is de wet BIO?

    De Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel dat daarop berust, treden per 1 augustus a.s. in werking. Als gevolg hiervan zullen scholen voortaan een bekwaamheidsdossier bijhouden van iedere leraar. In dit dossier worden de resultaten opgenomen van de afspraken die de werkgever met de leraar maakt over het ontwikkelen en onderhouden van diens bekwaamheid. Als leidraad hiervoor gelden landelijk vastgestelde bekwaamheidseisen. Daarnaast...