Lees ook

  • Managers po en vo positief over personeelsbeleid

    Managers in po en vo zijn het meest tevreden over de aandacht voor het welzijn van het personeel in het personeelsbeleid. Dit jaar zijn directeuren in alle sectoren iets minder vaak tevreden over de beloning dan vorig jaar. Dat blijkt uit het tweede rapport ‘Onderwijs Werkt!’ van Regioplan. Het rapport geeft een update over de stand van zaken over onder andere bekwaamheidseisen, personeelsbeleid en de kwaliteit van opleidingen in het po, vo, mbo en hbo. Net zoals vorig jaar oordelen alle...

  • Nekslag voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs?

    Minister Van der Hoeven vindt dat het bekostigen van de personele lasten van leerkrachten Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs G/HVO op openbare basisscholen geen overheidstaak, maar een taak van kerken en genootschappen op geestelijke grondslag. ...

  • Bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

    Per 1 augustus van krachtDe Wet op de Beroepen in het onderwijs (Wet BIO) en het Besluit Bekwaamheidseisen onderwijspersoneel dat daarop berust, treden per 1 augustus 2006 in werking. Als gevolg hiervan zullen scholen voortaan een bekwaamheidsdossier bijhouden van iedere ...

Al het nieuws over wet bio