Lees ook

  • Operatie Regels Ruimen van start

    De Operatie Regels Ruimen is, in opdracht van de Regeldrukagenda, van start gegaan. Het project is opgezet vanuit het gegeven dat niemand schoolleider of leraar is geworden om de hele dag lijstjes en formulieren in te vullen. Toch bezorgt schooladministratie leraren en schoolleider onnodig hoge regeldruk, die ten koste gaat van het primaire proces. In de Operatie Regels Ruimen gaan zes scholen in een individueel begeleidingstraject aan de slag. Dit doen zij samen met een Operatieteam bestaande...

  • Stand van zaken Regeldrukagenda 2014 – 2017

    Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs hebben de Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015 – 2016 op 15 november 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017. Uitgangspunt van de Regeldrukagenda 2014 – 2017 is het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving, maar ook een betere omgang met regels. Teveel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk en goed...