Lees ook

 • Grote behoefte aan nascholing bij leraren

  Bestuurders, schoolleiders en leerkrachten onderschatten elkaars ambitie, motivatie en mogelijkheden als het om nascholing gaat. Er is een grotere opleidingsbereidheid bij leerkrachten dan schoolleiders en bestuurders veronderstellen. Dat blijkt uit een onderzoek van ResearchNed onder po-leerkrachten. Bestuurders en schoolleiders in het vo zien duidelijk de meerwaarde van masteropgeleide docenten voor hun school. Dit komt naar voren in een onderzoek van Ecorys naar de aansluiting vraag-aanbod...

 • Leerkrachten ervaren belemmeringen bij nascholing

  Leerkrachten willen zichzelf ontwikkelen, maar ervaren verschillende belemmeringen. Daardoor volgen ze minder vaak een opleiding. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Vraag en aanbod voor nascholing leerkrachten in het primair onderwijs’ van ResearchNed in opdracht van de PO-Raad en het ministerie van OCW. Het onderzoek heeft de wensen van schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten rondom nascholing in het primair onderwijs geïnventariseerd en vergeleken met het beschikbare aanbod. Daaruit...

 • Lacunes in opleidings- en scholingsaanbod leerkrachten

  De aansluiting tussen aanbod van en vraag naar bachelors, masters en scholing is in een aantal opzichten onvoldoende. Vooral op de prioritaire beleidsterreinen van het ministerie van OCW is het huidige aanbod van bachelors en masters onvoldoende passend. Met name op het terrein van opbrengstgericht werken zijn er weinig of geen geschikte bachelors en masters. Er is wel voldoende aanbod van (kortere) cursussen, blijkt uit onderzoek van SEOR in opdracht van het ministerie.Qua inhoud is het...

Al het nieuws over nascholing

Veelgestelde vragen: Hulpmiddelen en instrumenten

 • Nascholing

  Een praktische handleiding voor het ontwikkelen van een nascholingsplan voor scholen voor primair onderwijs

  Downloads

  Nascholing(pdf)