Lees ook

  • ‘Onderlinge afhankelijkheid leerkrachten bevordert professionalisering’

    Hoe meer leerkrachten onderlinge afhankelijkheid ervaren tijdens de uitvoering van hun werk, hoe meer zij van elkaar leren. Dat stelt organisatiepsychologe Piety Runhaar van onderwijsadviesbureau KPC Groep. Onlangs promoveerde zij aan de Universiteit Twente met haar proefschrift getiteld ‘Promoting teachers’ professional development’.Leerresultaten van leerlingen worden voor een groot deel beïnvloed door de kwaliteit van leerkrachten. Hun professionele ontwikkeling, ofwel het voortdurend...

  • Gesprekken op een rijtje

    In Integraal personeelsbeleid speelt het gesprek tussen leidinggevende en personeelslid een cruciale rol. We onderscheiden 3 belangrijke formele gesprekken gericht op de ontwikkeling van het personeelslid. Doel, vorm, werkwijze, gevolgen, tijdsfasering, etc. Deze gesprekken verschillen van elkaar in doel, vorm, werkwijze, gevolgen, tijdsfasering en dergelijke. Hieronder een overzicht. LoopbaangesprekFunctioneringsgesprekBeoordelingsgesprekDoelvaststellen van de afspraken per...