Lees ook

  • Doelstelling functiemix nog niet gehaald

    Op basis van de recentste cijfers van de functiemix in het primair onderwijs is door de Tweede Kamer geconstateerd dat één van de doelstellingen uit het Convenant LeerKracht niet is gehaald. In genoemd convenant was opgenomen dat 40 procent van de leerkrachten bekostigd zou worden in de salarisschaal  LB en 2 procent in de salarisschaal LC. Als de salarisschaal LC niet wordt toegepast, dan bedraagt het percentage LB 46 procent. De percentages dienen op grond van de cao-bepalingen op 1...

  • Webinar over functiemix en onderwijskwaliteit terugkijken

    Het ministerie van OCW, de PO-Raad en de vakorganisaties, waaronder de AVS,  hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt om scholen en  schoolbesturen te ondersteunen bij het professionaliseren van het HR-beleid met de functiemix als instrument. In opdracht van bovenstaande partijen ontwikkelden Berenschot en Edunamics een praktijkgerichte aanpak om hierbij te ondersteunen. De webinar van 9 oktober over dit onderwerp is nu terug te zien. Ter afsluiting van het project hebben twee adviseurs...

  • Enquête professioneel HRM-beleid

    Thema’s als professioneel HRM-beleid, meer aandacht voor diversiteit in teams en persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht zijn de afgelopen jaren steeds meer op de bestuurdersagenda gekomen. Werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs, waaronder de AVS, en het ministerie van OCW willen via een enquête peilen waar schoolorganisaties nu staan op het gebied van human resource management. Invullen kan tot 13 oktober aanstaande. Via het traject ‘Versterking HRM-beleid/functiemix...

Al het nieuws over functiemix