Lees ook

  • Start experiment Ruimte in Onderwijstijd

    Per 1 augustus 2020 start het experiment Ruimte in Onderwijstijd. De twintig deelnemende basisscholen mogen afwijken van de vakantieregeling, van de vijfdaagse schoolweek en hen wordt de mogelijkheid geboden om andere professionals dan de bevoegde leerkracht onder voorwaarden voor maximaal honderd uur per jaar les te laten geven. De aanmeldtermijn voor het experiment liep van 1 tot en met 31 mei 2020. Er hebben zich 24 scholen aangemeld. Van de acht scholen die aan het eerdere Experiment...

  • Twintig basisscholen mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd

    Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. Scholen kunnen zich tussen 1 mei en 31 mei 2020 aanmelden voor het experiment Ruimte in Onderwijstijd. Doel van het ministerie van OCW is om te onderzoeken of en hoe een andere invulling en organisatie van de onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs op de langere termijn kan verbeteren. Het experiment duurt vijf...

  • Vanaf schooljaar 2020/2021 nieuw experiment en onderzoek flexibele onderwijstijden

    In het programma ‘Ruimte voor regie in het primair onderwijs’ gaat minister Slob van Onderwijs onderzoeken hoe hij eraan kan bijdragen dat scholen meer regie voelen en nemen in de inrichting en organisatie van hun onderwijstijd. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de Kamer informeert over de moties Heerema en Bisschop. In de motie Heerema verzoekt de Kamer de regering het wettelijk mogelijk te maken dat scholen die voldoen aan nader vast te stellen...

Al het nieuws over flexibele onderwijstijden