Lees ook

  • CAO VO 2018-2019 beschikbaar

    De teksten van de CAO VO 2018-2019 zijn beschikbaar. De teksten (hieronder te downloaden) zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de VO-raad en onderwijsvakbonden op 12 juni sloten. De afspraken uit de CAO VO 2018-2019 gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2018. De cao loopt tot 1 oktober 2019. DownloadsCAO VO...

  • Definitieve overeenstemming CAO VO

    De leden van de VO-raad en de achterbannen van de onderwijsbonden hebben ingestemd met de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De cao vo 2018-2019 heeft als ingangsdatum 1 juni 2018. Met een meerderheid van ruim 80 procent van de uitgebrachte stemmen hebben de leden van de VO-raad goedkeuring gegeven aan het bereikte onderhandelaarsakkoord. Ook de achterbannen van de respectievelijke onderwijsvakbonden zijn akkoord. In de nieuwe cao zijn onder andere afspraken gemaakt over...

  • Ook onderhandelaarsakkoord cao voortgezet onderwijs

    Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Belangrijkste afspraak is dat de werkdruk vermindert en dat docenten meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. De cao zet daarin een eerste stap. De onderhandelaars benadrukken dat voor een echte oplossing extra geld van de overheid nodig is.   Behalve over werkdruk zijn er afspraken gemaakt over de salarissen. Onderwijzend...

Al het nieuws over cao vo