In dit CAO-akkoord, dat ingaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2022, wordt de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs gedicht. Dit zorgt voor een hoger salaris en dat maakt het aantrekkelijker om in het primair onderwijs te werken. Ook komt er een extra beloning voor schoolleiders.

Lees ook

  • Onderhandelaarsakkoord PO: 4,75% loonstijging

    Er is een nieuw onderhandelaarsakkoord tot stand gekomen met een loonstijging van 4,75% èn een eenmalige uitkering van 500 euro voor al het onderwijspersoneel in het basisonderwijs. Tevens zijn er afspraken gemaakt over professionalisering en een nieuwe ouderschapsverlofregeling. Karin Straus, voorzitter AVS: “Dit is een mooi resultaat dat voor een deel tegemoet komt aan de huidige inflatie. Goed dat de middelen voor de professionalisering structureel zijn!” Dit akkoord komt krap 2...

  • Integrale tekst CAO PO 2022 digitaal beschikbaar

    De integrale tekst van de Collectieve Arbeidsovereenkomst 2022 voor het primair onderwijs is hier te downloden: CAO PO 2022. Op vrijdagmiddag 20 mei heeft de AVS, samen met de AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad, het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend. De tekst die hieruit voortvloeit is nu (alleen) digitaal beschikbaar. Links CAO PO 2022 (digitale pdf)Lees ook: Akkoord CAO PO 2022...

  • Akkoord CAO PO 2022 ondertekend

    Op vrijdagmiddag 20 mei heeft de AVS, samen met de AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad, het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend. De ondertekening vond digitaal plaats. De ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord leverde een ruime meerderheid (76 procent) op die vóór stemde. Een substantieel deel van de leden, namelijk een kwart, is niet akkoord gegaan. AVS-voorzitter Karin Straus: “Het is voor het eerst dat de CAO-tafel heeft...

Publicaties