Lees ook

 • Vakbonden: PO-Raad, kom terug aan tafel!

  De vakbonden AVS, CNV Onderwijs, AOb en FvOV roepen de PO-Raad op om vandaag nog de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs te hervatten. Juist in deze tijd waarin het primair onderwijs met zulke grote problemen kampt moeten alle partijen, ook werkgevers, over hun schaduw heenstappen. De bonden roepen daarom de PO-Raad op het niet bij hun eindbod te laten en zo snel mogelijk alsnog een cao voor iedereen in het primair onderwijs te sluiten.   Gisterenavond liep na lange...

 • Onderhandelingen nieuwe cao primair onderwijs afgebroken

  De cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zijn 20 november ‘s avonds laat afgebroken. Het is nog onduidelijk wanneer de gesprekken verder gaan. "We zijn boos en teleurgesteld", zo zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. "Met dit loonbod laten de werkgevers het onderwijs - en zeker ook de schoolleiders - gewoon in de kou staan. Daarbij staan er nieuwe functiebeschrijvingen en salarisschalen klaar voor directeuren. Iedereen is het erover eens, maar we kunnen er niets mee....

 • Meepraten over actualisering onderwijsondersteunende functies

  In het kader van de uitvoering van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 hebben dit jaar al onderzoeken naar en bijeenkomsten over de functiebeschrijvingen van directeuren, adjunct-directeuren, onderwijsassistenten, logopedisten, gedragswetenschappers, psychologen en orthopedagogen in het primair onderwijs plaatsgevonden. De uitkomsten nemen de vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV, FvOv en werkgeversvereniging PO-Raad mee naar de huidige cao-onderhandelingen. De komende periode worden ook...

Al het nieuws over cao po 2019

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Welke dagen vallen onder de erkende feestdagen?

  In de CAO PO 2019 – 2020 is bepaald dat het aantal uren vakantieverlof is gesteld op 428 uur, inclusief de erkende feestdagen. Onder de erkende feestdagen worden (CAO PO artikel 1.1. Algemene Termijnenwet):

  • Nieuwjaarsdag
  • Eerste en Tweede Kerstdag
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Koningsdag
  • 5 mei, nationale feestdag (eens in de vijf jaar)

  In de Algemene Termijnenwet wordt Goede Vrijdag gelijkgesteld met de algemeen erkende feestdagen. Dit betekent dat de werkgever zelf een keuze kan maken of dit al of niet een werkdag is. De schoolvakanties zijn de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en de zomervakantie. De zomer-, kerst- en meivakantie zijn wettelijk voorgeschreven vakanties. De herfst- en voorjaarsvakantie zijn adviesdagen (Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties).